Geguritan Dwala

Saking Wikipédia
Geguritan Dwala
Aran liyanangaguritan·dwala
SorohSusastra
Pinanggal asal1911
Kawedar kapertama ringWerdi Bhuwana
Basa(-basa)Basa Kawi
LakaranLontar
Ukuran40 cm x 35 cm
FormatGaguritan
AksaraAksara Bali
Ngranjing Koleksi ringPendem, Jembrana, Jembrana miwah Kapustakaan Kantor Dokuméntasi Budaya Bali
Klasifikasi Gedong KirtyaItihasa

Geguritan Dwala inggih punika silih tunggil geguritan sane madaging makudang-kudang pupuh minakadi pupuh sinom, pupuh pangkur, ginanti. Geguritan Dwala wantah geguritan sane kakawi oleh I Ketut Sangging utawi sane ketah kauningin pinaka Mpu Sampurna. Geguritan puniki nyritayang indik I Petruk sane prasida dados Raja[1].

Reringkesan Carita[uah | uah wit]

Kacarita ring Indraprasta wenten panyeroan sane mawasta I Semar. I Smar puniki madrue pianak tetiga inggih punika I Cepot, Gareng miwah I Petruk. Makasami pianak I Smar wantah tumitisan para dewata sane ngayah ring Ida Sang Pandawa. Silih tunggilnyane I Petruk utawi I Kantong Bolong pinaka panyeroan Ida Sang Bima. Ritatkala ida Sang Bimaniu masiram ring Pancakatittha, ida miwah I petruk ical nenten kauningin ring dija. Kabaosang, ida anyud. Irika Sang Kalih anyud ring tengahing Pancakatirtha raris matemu sareng wewangunan sekadi umah sane becik pisan tur mabo ngalub. Irika I petruk kicen waranugraha marupa kwaca sane mawasta Anantakusuma. Irika raris I Petruk matapa nangun yadnya. Kasuen-suen, I petruk sampun wusan matapa raris magentos aran ipunne dados Rsi Dwala.

Pustaka[uah | uah wit]

  1. "Gaguritan Dwala - Wikisource". ban.wikisource.org. Kaaksés 2022-08-28.