Geguritan Ambar Kawi

Saking Wikipédia
Geguritan Ambar Kawi
Kawedar kapertama ringKarangasem
Basa(-basa)Basa Kawi
LakaranLontar
Ukuran50 cm x 3,5 cm
AksaraAksara Bali
Lempir130
Ngranjing Koleksi ringKapustakaan Kantor Dokuméntasi Budaya Bali
Klasifikasi Gedong KirtyaItihasa

Geguritan Ambar Kawi inggih punika silih tunggil sastra tembang sané nganggén Basa Bali tur kakardi antuk makudang-kudang pupuh minakadi pupuh smarandana, dandang gula, taler pupuh mas kumambang. Geguritan Ambar Kawi kasurat marupa lontar sané ring pangawit geguritan pengawi ngaturang suksmaning manah ring Ida Sang Hyang Aji Saraswati pinaka genah nunas waranugraha sané ngawinang geguritan Ambar Kawi prasida puput punika taler sang pangawi nunas pangampura riantukan pangkah mangawi geguritan sané kabaos kirang becik. Ring pangawit geguritan pangawi nganggén pupuh smarandana. Geguritan puniki ngawit kakawi ring wuku uye, tanggal kutus sasih kapat, isaka siu domas.

Idā Sang Hyang Saraśwatthi,

gnaḥ manunas lugrahā,

sweca jwa idā mangicen,

agung r̥nā pangampurā,

tan kĕneng sambe kala,

pangkaḥ manaḥhe manurun,

kidung tūŕ śaśtrane sasaŕ.[1]

Reringkesan Carita[uah | uah wit]

Wenten kacarita Ida Sang Prabu sané madeg ratu ring Palaraja mapesengan Sang Sri Bhoga Wati Raja. Ida Sang prabhu ngambil rabi ring panegaran Kintawana, putran ida sang prabhu Habesah sané maparab Dewi Santun. Sang Dewi diajak ke Palaraja. Setelah sekian lama menikah, Dewi Santun mobot raris embas okan idané lanang. Okane bagus apekik sané ngawinang makasami seneng pisan napi malih Ida Sang prabhu. Wawu matuuh a oton, Dewi Santun sungkan raris seda. Kahanane punika sané ngawinang Ida Sang Prabhu mamuduh, nenten eling ring okan idané. Para punggawa miwah patih sami sebet pisan nyingakin Ida Sang prabhu sané mamuduh nenten eling ring raga. Karya plebon Ida Dewi Santun kapuputang olih para patih miwah punggawa sami. Gelis kacritayang, ri kala Ida Sang prabhu sampun sayan eling ring raga raris Ida Sang prabhu malih ngambil rabi maparab Ni Dewi Kumudawati. Sue marabian, raris Sang Dewi Kumudawati mobot tur madué putra kembar kakalih, lanang makakalih. Bagia pisan Sang Prabhu madrue putra malih sakewanten ida sayan lali ring kawéntenan okane sané pinih duur, sané katinggalin ibu.

Kacrita taler Ida Sang Dewi Kumudawati wantah sayang ring okan-okannyane. Ida nenten seneng ring okan sang natha sané pinih duur. Irika raris kautus panyeroan ida mangda ngemban okan sang prabu sané pinih duur mangda kaemban ring taman. Katitah sang panyeroan mangda nenten mawali ka puri yéning Ida Sang Prabhu nenten rauh ring taman. irika raris Penyeroan kalih Raden Mantri nangis, uning ring parindikan sané niben ragane.

Pustaka[uah | uah wit]

  1. "Gaguritan Ambar Kawi - Wikisource". ban.wikisource.org. Kaaksés 2022-05-08.

Pranala jaba[uah | uah wit]