Cebur nuju daging

Tari Saman

Saking Wikipédia

Tari Saman inggih punika sesolahan saking Wong Gayo sané ketah kasolahang ri kala wénten upacara ring adat. Tari Saman puniki nganggén basa Gayo minakadi ring tetembangannyané. Tari Saman taleh ketah kanggén ngrayaang embasnyané Nabi Muhamad Saw. Makéh pustaka sané maosang Tari Saman ring Aceh kakaryanin miwah kalimbakan olih Syekh Saman, ulama sané mawit saking Gayo ring Aceh. UNESCO sampun ngicén pangargaan ring tari saman pinaka warisan budaya tak benda manusia ring sidang kaping nem Komite Antar-Pemerintah mangda prasida ngemit warisan budaya tak benda sané kalaksanayang rong Bali, 24 November 2011.[1]

Kawigunan miwah Kasuksaman[uah | uah wit]

Tari Saman ring Lokop daweg zaman penjajahan Belanda Tari Saman inggih punika slih tunggil genah kanggén ngwedar pikayunan sakadi dakwah. Tari puniki unteng pikayunanyané nyihnayang paajahan, agama, tata krama, kepahlawanan miwah panyikian.

Sadurungé saman kakawitin inggih punika pinaka mukaddimah utawi pangawit,medal anak lingsir sané waget miwah manggala adat sané pinaka panyeledii krama inucap (keketar) utawi pawarah-warah sané maguna ring pragina taler sang sané nonton

Tetembangan miwah Sang Sané nembangang[uah | uah wit]

Tetembangan sané katembangang sareng-sareng miwah terus-terusan, para praginanyané inggih punika lanang-lanang sané kantun truna miwah nganggén kwaca adat. Sasolahan puniki taler prasida kasolahang, kacentokang pantaraning grup tamiu sareng grup sané lianan (kakalih grup). Jayantinyané kacingakin ring kapradnyanan soang-soang grup ri kala nyarengin gerak, tari miwah tembang sané kawedar olih grup lianan.

Tari saman ketahnyané kasolahang nénten nganggén gamelan utawi piranti musik, sakéwanten suara pragina miwah andup-andupnyané ketahnyané kakombinasiang antuk ngaplakin paan, sareng tangkah. Tari puniki kapimpin olih syekh. Tari puniki taler nyihnayang panyikian kayun punika mawinan para pragina mangda konsentrasi mangda sida masolah paripurna. Tari puniki ketah kasolahang olih pragina lanang.

Dumun, tari puniki kasolahang ring acara adat. minakadi upacara rahina Maulid Nabi Muhammad. Lianan ring punika, ring panglimbak jagaté mangkin, Tari saman sampun kasolahang ring acara-acara sané resmi sakadi patemoning tamiu pantaraning kabupatén miwah panagara, utawi pangawit festival miwah acara lianan.

Agem-ageman[uah | uah wit]

Tarian Saman nganggén kakalih agem-ageman sané dados dasar ring tari saman, inggih punika andup-andup miwah andupan ring tangkah. Minab, ri kala nglimbakang agama Islam, Syekh Saman mlajahin tari melayu kuno, raris ngemedalang malih agem-ageman sané kairinin antuk tetembangan dakhwah islam sané ngawinang dangan ri kala ngamargiang dakwah. Ring panglimbak jagaté mangkin, tari sakral puniki taler kantun kanggén pinaka sarasa ngwedar piteket-piteket majalaran antuk sesolahan.

Pragina[uah | uah wit]

Ketahnyané Tari Saman kasolahang olih welasan, utawi puluhan pragina lanan, sakéwanten mangda akéhnyané mangda ganjil. Wénten sané maosang tari puniki kasolahang kirang ring dasa diri, akutus pragina miwah kakalih pragina sané ngicén pamargi ri kala matembang.

Galeri[uah | uah wit]

Pustaka[uah | uah wit]