Melasti

Saking Wikipédia
Melasti
Melasti ring sisin pasih
Melasti ring Gianyar, Bali

Melasti inggih punika upakara nyuciang raga antuk nyambrama Rahina Nyepi sané kalaksanayang olih krama Hindu ring Pulo Bali[1]. Upakara Melasti punika kalaksanayang matatujon nganyudang kotoran jelé ring galah sané dumunan tur kakutang ring pasihé. Upakara puniki kalaksanayang ring pasisi pasihé, krama Hindu precaya yéning sumber toya sakadi danu miwah pasih kadadosang cihna toya kauripan (tirta amerta). Ring upakara Melasti puniki, krama Baliné ngalaksanayang persembahyangan tur ngamersihang miwah nyuciang sarana-sarana suci sané wénten ring Pura sakadi pralingga miwah pratima Ida Bhatara, miwah sarana sané tiosan. Sarana-sarana punika kaarak tur kajunjung ngelilingin désa, mangdané mrasidayang mersiang désané punika. Ring upacara puniki krama Baliné kakepah dados makudang-kudang klompok, tur klompok-klompoké punika ka sumber toya sakadi danu miwah pasih, akelompok punika madaging krama sané meneng ring désa sané pateh. Makasami krama sané nyarengin upakara puniki mapangangge putih. Para pemangkuné makeliling tur ngetisang toya suci majeng ring krama sané rauh, Ida taler nebarang asep dupa sané kadadosang cihna masucian.

Ritatkala ngelaksanayang upakara puniki, kajangkepin antuk makudang-kudang sesajén sané dados cihna Trimuri manut ring Agama Hindu, inggih punika Déwa Wisnu, Déwa Siwa, miwah Déwa Brahma, taler Jumpana, palinggihan Déwa Brahma. Antung nyambrama Rahina Nyepi, upakara Melasti kakepah manut ring wawengkon upakara punika kalaksanayang, kepahannyané inggih punika:

  • Ring Ibukota Provinsi kalaksanayang upakara melasti sané kabaosang Upakara Tawur
  • Ring Kabupatén kalaksanayang upakara melasti sané kabaosang Upakara Panca Kelud
  • Ring Désa kalaksanayang upakara melasti sané kabaosang Upakara Panca Sata
  • Ring Banjar kalaksanayang upakara melasti sané kabaosang Upakara Ekasata
  • Ring Jero utawi umah soang-soang kalaksanayang upakara melasti ring merajan utawi sanggah

Upakara melasti punika kalaksanayang olih umat Hindu mangda kaicenin kekuatan ri tatkala ngelaksanayang Rahina Nyepi sané pacang kalaksanayang.

Pustaka[uah | uah wit]

  1. Kesucian Diri Menjelang Nyepi dalam Upacara Melasti". Indonésiakaya.com. Diakses tanggal 2 Juni 2019