Mahabharata

Saking Wikipédia
Réliéf Mahabharata
Buku Mahabharata

Mahabharata inggih punika silih tunggil sastra kuno sané mawit saking India. Sastra puniki kasurat olih Bhagawan Byasa utawi Rsi Vyasa tur kakapah dados plekutus kitab sané kawastanin Astadasaparwa. Kitab puniki nyritayang indik Pandawa miwah Korawa sané maperang antuk ngamolihang pamarintahan ring Astina. Perang punika kalaksanayang ring Kurusétra tur kalaksanayang ngantos plekutus dina, perang punika taler kawastanin Perang Bharatayuddha. Ring India, kitab Mahabharata puniki madué kalih vérsi, inggih punika vérsi India Kaja miwah India Kelod. Ring kitab puniki taler madaging indik kaweruhan Agama Hindu miwah nilai-nilai ring Agama Hindu, punika mawinan kitab puniki kasuciang olih krama umat Hinduné.

Daptar Parwa[uah | uah wit]

Astadasaparwa nyaritayang indik laluhur pragina utama Mahabharata inggih punika Yayati, Yadu, Puru, Kuru, Duswanta, Sakuntala, Bharata. Selanturnyane, plekutus parwa puniki taler nyaritayang indik embasne Pandawa miwah Korawa kantos caritane ring swargan.

1. Adiparwa (आदिपर्व) – Kitab Indik Pangawit
Kitab Adiparwa madaging makudang-kudang carita sisipan (interpolasi) indik mitologi Hindu, minakadi satua Mandaragiri (Samudramantana), satua Bagawan Domya sane nguji muridne makatiga, satua Kaca lan Dewayani, miwah satua Jaratkaru lan Manasa. Satua sisipan sane mapaiketan sareng plot utama inggih punika: carita indik para laluhur Pandawa lan Korawa (Yayati, Puru, Pratipa), carita palekadan Resi Byasa, taler carita Santanu miwah rabine makakalih (Gangga lan Satyawati). Carita utama kakawitin antuk carita palekadan Dretarastra (bapane para Korawa), Pandu (bapane Pandawa), miwah Widura (perdana menteri), kalanturang antuk palekadan para Pandawa lan Korawa, carita rikala dane sareng sami kari alit tur paplajahan dane, carita indik tetegar ngematiang Pandawa, carita pawiwahan Pandawa sareng Drupadi, carita pamargin Arjuna (Pandawa sane katiga), miwah carita hutan Kandawa sane katunjel.
2. Sabhaparwa (सभापर्व) – Kitab Indik Patemon Ageng
Kitab Sabhaparwa madaging carita indik patemon para Pandawa dan Korawa majudi ring balairung. Judi punika kaadakang olih Duryodana (Korawa sane pinih duur) sareng Uwane sane mawasta Sangkuni. Makakalih sampun ngrincikang daya mangda prasida ngamolihang arta brana miwah keraton duene Yudistira (Pandawa sane pinih duur). Sangkaning daya corahne Sangkuni, Korawa prasida menang judi, nanging pamuputne samian embunge kawangdeang olih Dretarastra. Selanturnyane Duryodana malih nesekang mangda judine kaadakang malih apisan. Sane mangkin nenten nganggen embung marupa arta brana nanging sane kalah patut matilar ka alas salamine roras warsa, tur kaimbuhin antuk galah nyaru malih awarsa. Yening rikala nyaru punika ketara, patut kakutang malih ka alas. Ring judine puniki, Pandawa malih kalah.
3. Wanaparwa (वनपर्व) – Kitab Indik Pamargi Ring Alas
Kitab Wanaparwa madaging carita indik Pandawa sane idup roras warsa ring alas. Ring kitab puniki taler nyaritayang pamargin Arjuna sane matapa ring gunung Himalaya mangda prasida ngamolihang sanjata sakti pasupati saking Dewa Siwa. Carita puniki dados bakal carita Kakawin Arjunawiwaha ring sajeroning kasusastraan Indonesia.
4. Wirataparwa (विराटपर्व) – Kitab Indik Ring Kedatuan Wirata
Kitab Wirataparwa madaging carita indik penyamaran Pandawa atiban ring keraton Wirata, Matsya sesampune roras warsa idup ring alas. Yudistira nyaru dados anak sane wikan ring ilmu agama mawasta Kangka, Bima nyaru dados juru rateng mawasta Balawa, Arjuna nyaru dados guru tari mawasta Wrehanala, Nakula nyaru dados tukang mretenin jaran mawasta Grantika, Sadewa nyaru dados pengangon sampi mawasta Aristanemi utawi Tantripala. Taler, rabin dane inggih punika Drupadi nyaru dados panyeroan mawasta Malini.
5. Udyogaparwa (उद्योगपर्व) – Kitab Indik Pandawa Mawali ka Hastinapura
Kitab Udyogaparwa madaging carita indik upaya mangda Pandawa lan Korawa prasida dame utawi kasih. Wusan awarsa nyaru ring keraton Wirata, para Pandawa mawali ka Hastinapura. Yudistira pinaka Pandawa sane pinih duur nunas mangda samian kawaliang tur dane prasida dados Raja irika. Pangidihne Yudistira nenten kaisinin olih Duryodana. Kresna pinaka juru dame taler nenten prasida mapikolih. Sadurungne, para Pandawa lan Korawa sampun saling akehin ngrereh kanti ring sajeroning Bharatawarsha, tur tambis tambis samian keraton ring jaman India Kuno kapah dados kalih golongan.
6. Bhismaparwa (भीष्मपर्व) – Kitab Indik Bisma
Kitab Bhismaparwa madaging carita indik pangawit siat ring Kurukshetra saantukan upaya dame Pandawa lan Korawa nenten mamargi antar.
7. Dronaparwa (द्रोणपर्व) – Kitab Indik Drona
Kitab Dronaparwa nyaritayang indik Bagawan Drona kaangkat dados panglima perang Korawa.
8. Karnaparwa (कर्णपर्व) – Kitab Indik Karna
Kitab Karnaparwa nyaritayang indik Karna sane kaangkat dados panglima perang Korawa.
9. Salyaparwa (शल्यपर्व) – Kitab Indik Salya
Kitab Salyaparwa nyaritayang indik Prabhu Salya sane kaangkat dados panglima perang Korawa.
10. Sauptikaparwa (सौप्तिकपर्व) – Kitab Indik Gebug Ring Peteng
Kitab Sauptikaparwa nyaritayang indik Aswatawa sane balas dendam ngebug kemah Pandawa ring peteng rikala siat sampun puput.
11. Striparwa (स्त्रीपर्व) – Kitab Indik Para Istri Sane Katinggal Mati
Kitab Striparwa nyaritayang indik duka para istri sane katinggal mati olih somahnyane ring Kurukshetra.
12. Santiparwa (शांन्तिपर्व) – Kitab Indik Dame
Kitab Santiparwa madaging carita indik perang batin Yudistira saantukan sampun ngematiang semeton-semetonnyane ring Kurukshetra. Pamuputne dane kaicen piteket-piteket olih Bagawan Byasa lan Kresna.
13. Anusasanaparwa (अनुशासनपर्व) – Kitab Indik Piteket
Kitab Anusasanaparwa madaging carita indik paplajahan sane katrima Yudistira saking Bhisma. Bisma ngicen paplajahan indik darma, arta, dresta ning makudang-kudang upacara, swadharmaning dados raja, miwah sane lianan.
14. Aswamedhikaparwa (अश्वमेधिकापर्व) – Kitab Indik Upacara Aswamedha
Kitab Aswamedhikaparwa nyaritayang indik pamargin upacara Aswamedha sane kalaksanayang olih Yudistira sane sampun dados raja.
15. Asramawasikaparwa (आश्रमवासिकापर्व) – Kitab Indik Wanaprasta
Kitab Asramawasikaparwa nyaritayang indik Dretarastra, Gandari, Kunti, Widura, dan Sanjaya ka tengah alas jagi ngamargiang wanaprasta asrama.
16. Mosalaparwa (मौसलपर्व) – Kitab Indik sanjata Mosala
Kitab Mosalaparwa madaging carita indik siat pasemetonan Yadawa, inggih punika kulawargane Kresna.
17. Prasthanikaparwa (प्रस्थानिकपर्व) – Kitab Indik Pamargi Ka Gunung Himalaya
Kitab Prasthanikaparwa atau Mahaprasthanikaparwa nyaritayang indik pamargin Pandawa lan Dropadi ka pucak gunung Himalaya pinaka tetujon idup sane kaping untat.
18. Swargarohanaparwa (स्वर्गारोहणपर्व) – Kitab Indik Pamargi lan Ngranjing ka Swargan
Kitab Swargarohanaparwa nyaritayang indik Yudistira sane prasida neked ring pucak gunung Himalaya tur kapapagin olih Dewa Indra jagi ngranjing ka swargan.

Pustaka[uah | uah wit]

Pranala jaba[uah | uah wit]