Dursasana

Saking Wikipédia
Dursasana
दुःशासन
Dursasana nyambak Drupadi. Gambar karya Evelyn Paul, 1911.
Dursasana nyambak Drupadi. Gambar karya Evelyn Paul, 1911.
Tokoh Mahabharata
WastanDursasana
Ejaan Déwanagariदुःशासन
Ejaan IASTDuḥśāsana
Kitab pustakaMahabharata
SakingHastinapura, Kerajaan Kuru
GenahHastinapura
Kastakesatria
DinastiKuru
AjiDretarastra
BiyangGandari

Dursasana atau Duhsasana (Déwanagari: दुःशासन,IASTDuḥśāsana, दुःशासन) inggih punika tokoh antagonis ring wiracarita Mahabharata. Dane arine Duryodana, pinaka pamucuk para Korawa, putra Raja Drestarasta sareng Dewi Gandari. Dane kauningin pinaka Korawa nomer kalih saking satus Korawa.

Tokoh puniki ngamolihang peran sane penting ring Sabhaparwa (kitab Mahabharata nomer kalih), sane nyaritayang indik para Pandawa sane majudi sareng satus Korawa. Dropadi, rabin para Pandawa kadadosang budak para Korawa riantukan dane kaanggen toh ring judi punika. Mrasa sampun kadadosang budak, Dursasana pinaka sane nuenang budak lantas mamaksa nagih musbus busanane Drupadi, nanging prasida kaalangin olih Kresna. Punika sane ngranayang Dursasana mamusuh sareng Bima. Pamuputne dane prasida kakalahang olih Bima duk payudhan ageng Kurukshetra, inggih punika rahina ke-16.

Ring pewayangan Jawa, Dursasana madue rabi mawasta Dewi Candramukiwati, tur putra asiki sane kasaktiane luihan bandingang teken dane, mawasta Dursala. Kacaritayang ring wayang Dursala punika awakne gagah, cangkemne linggah tur sombong. Dane taler seneng mlegendahang anak istri tur nyacad anak lian.

Nama Duhsasana mawit saking kruna Sanskerta, inggih punika duh lan śāsana. Kruna Dusśāsana madue arti "meweh kakalahang".