Balang

Saking Wikipédia


Balang
Periode 252 Ma–Mangkin

Balang Amérika (Schistocerca americana)
Superfamilies
Balang Gadang
Balang keket

Balang inggih punika silih tunggil sarwa beburon. Balang marupa sakadi jangkrik, tur awaknyané kiris. Manut warnanyané wénten balang sané mawarna kuning, mawarna gadang miwah mawarna badeng. Balang ketahnyané kacunduk ring padang utawi taru-taruan. Balang madué batis nemnem sané prasida kaanggén makecog. Balang taler madué kampid sané kaanggén makeber. Amah-amahan balangé wantah sarwa don-donan utawi padang-padangan. Ring wewidangan Bukit, yéning sampun masan balang, akéh wénten balang. Punika mawinan kramané irika seneng ngejuk balang tur kagoréng lantas kaajeng utawi kajangkepan dados ulam ri tatkala ngajeng nasi. Wénten makudang-kudang soroh balang, wénten sané alit, wénten taler sané ageng.

Pustaka[uah | uah wit]