Cebur nuju daging

Lintah

Saking Wikipédia
Artikel niki indik genus buron sane ngisep getih, semetonan cacing tanah nenten indik pacet.


Lintah
Periode Perem Tengah–kini
(+ potensi catatan fosil saking seri Virgilium/sub-kala Kasimovium)
Hirudinea Uah nilai ring Wikidata

Hirudo medicinalis ngisep getih
Rekaman (id) Pangalihan Basa
Uah nilai ring Wikidata
Taksonomi
superdomainBiota
superkerajaanEukaryota
KladAmorphea
KladObazoa
KladOpisthokonta
superkerajaanHolozoa
KladFilozoa
KladApoikozoa
krajanAnimalia
subkrajanEumetazoa
subkrajanBilateria
infrakrajanProtostomia
superfilumSpiralia
PilumAnnelida
kelasClitellata
SubkelasHirudinea Uah nilai ring Wikidata
Lamarck Uah nilai ring Wikidata, 1818 Uah nilai ring Wikidata

Lintah inggih punika buron sane ngranjing soroh cacing beruas (Annelida) sane madue awak gepeng lan madue alat panyesep getih di muncuk tendasne lan muncuk ikutne. Lebihan spesies lintah idup pinaka parasit ane ngisep getih, nanging ada masi sakancan spesies sane pinaka pemangsa. Manut taksonomi, buron niki karanjingang ring subkelas Hirudinea. Buron niki masemeton ngajak Oligocheata (sakadi jelati) sane pateh ngelah awak lemuh, misi otot, misi ruas, nyidang nyenikan lan nglantangang, madue kitelum, lan ngelah sifat hermafrodit. Lintah kaepah ring semetonnyane kadasarin antuk alat ngisepne, lan ruas-ruas awakne. Awakne ngelah otot sane padet. Melenan teken Annelida lenan sane madue selom (rongga tubuh) gede, selom lintah suba mauwah dados saluran-saluran sane cenik.

Liunan lintah idup di yeh tawar, lan wenten masi sane idup di darat lan pasih. Spesies sane pinih kauingin inggih punika lintah medis (Hirudo medicinalis) sane madue sifat hematofagus (sane ngisep getih). Spesies niki ngisep getih lan mesuang senyawa peptida sane mawasta hirudin anggen nyegah penggumpalan getih sakonden ngisepne. Spesies niki ngelah rahang anggo nembus kulit inangnyane, nanging sakancan spesies lenan ngelah probosis (sakadi belalai) sane nyidang nusuk kulit sakadi tumbak. Sakancan spesies lintah nenten ngisep getih sakewala ngamah buron-buron avertebrata cenik.