Sekaten

Saking Wikipédia


Sekaten

Sekaten inggih punika upacara anggén penghormatan ring Nabi Muhammad. Wasta Sekaten mawit saking upakara sané kalaksanayang antuk nyanggra wanti warsa Basa Arab, syahadatain sané maartos pesaksian (syahadat) sané nomer dua. Wénten taler istilah sané nampek ring kruna Sekaten punika, minakadi sahutain sané maartos ngawusanang masalah, sakhatain sané maartos ngicalang masalah, sakhotain sané maartos nanem perkara inggih punika budi suci miwah luhur, sekati sané maartos setimbang sakadi milih sané becik nénten sané iwang, tur sekat sané maartos ngwatesin raga antuk sané iwang.[1]

Upakara puniki kalaksanayang atiban asiki tur kalaksanayang olih Keraton Surakarta miwah Yogyakarta. Féstival puniki kalaksanayang saking tanggal 5 tur puput ring tanggal 12 Mulud penanggalan Jawa. Ring upakara puniki sané pinih utama inggih punika ngamelang pusaka ring arep Masjid Agung keraton, ngwacén riwayat kauripan Nabi Muhammad, miwah ngaji ring serambi Masjid Agung. Puncak upakara Sekaten inggih punika Garebeg Mulud, sané kalaksanayang antuk ngaturang suksma majeng ring krama Istana. Garebeg Mulud puniki kacihnayang antuk ngamedalang makudang-kudang gunungan antuk kaperebutang olih kramané. Ring upakara Sekaten, taler wénten peken peteng (pasar malam, kawastanin Sekatenan) sané kalaksanayang 40 rahina, mawit saking bulan Sapar (Safar).

Pustaka[uah | uah wit]

  1. Handipaningrat, KRT. H. Perayaan Sekaten. Surakarta: Kapustakan Sono Pustoko Karaton Surakarta. Hal. 3.