Cebur nuju daging

Sang Sutasoma Dados Caru

Saking Wikipédia


Sang Sutasoma Dados Caru
Satua
AranSang Sutasoma Dados Caru
Data
NegaraIndonésia
WewidanganBali

Satua Sang Sutasoma Dados Caru (aksara Bali: saŋsutasomadadoscaru) inggih punika silih tunggil satua Bali.[1]

Daging satua[uah | uah wit]

Wénten katuturan sang Purusada, Prabhu Yaksa ring Ratna Kanda. Ida Parya ngaturang punagi ring ida Bhatara Kala, antuk para ratu satus diri. Nika ngawinang Ida nglurug jagat. Singalané praya ngejuk sang Prabhu Jaya Wikrama. Santukan Ida Sang Prabhu Jaya wikrama kalintang sura wira ring payudhan, raris yudhané rames pisan kadi segara angalun, suaran kuda, gajah miwah raksasané kadi ombak ngrebahang gunung. Duaning asapunika yudhané sang jaya wikrama raris seda. Atman idané ngungsi suarga loka. Nika ngawinang sang purusadha kalintang kosekan ring kayun. Santukan asapunika sang purusada nglurug jagad widharbané ngantos sang prabhu keni cidra raris kabrasta miwah kakeberang.

Sesampuné jangkep polih ratu satus diri, irika sang purusada wau ngaturang punagi punika ring ida bhatara kala. Ida bhatara kala nénten nérima punagi punika santukan nénten medaging prabhu astina ida sang sutasoma. Tan asué sang prabhu purusada miwah balawadwa raksasané raris nglurug jagad astinané praya ngejuk sang sutasoma. Kocap sang sutasoma duké pinaka ri kala mapikayun nabdabang indik karahayuan jagad antuk kawelasan idané ngaksi jagat astinané kausak, ida makayun nyerahan angga mangda sang purusada jangkep naur punagi tur jagat astinané prasida rahayu. Asapunika wantah kadharman sang nglaksanayang budhacitta. Patut ngardiang kirti makalarapan mikolihang pamargi nincapang budhaloka.

Sakewanten para tandhamantri, baudandha, raja putrané nénten matutang kayun sang sutasoma asapunika raris sagrehan ka kuruksetra mapagut ring baladwa raksasa panjak sang purusadané. Yudhané yakti rames balawadwa sang purusadané lilih, akéh sané kapadhemang makadi: prabhu makada miwah prabhu awangga kasedayang antuk sang dosa bahu. Santukan asapunika sang Purusada kroda raris mamurti, anggoné saksat gunung mahameru , prabhuné ruangatus, bahuné ruangewu, sami manganggén sanjata bajra, gadha, mosala, cakra, canda asamuang trisula, tur ngemedalang geni ngalad-ngalad. Balawadwa Astinané akéh sané geseng, pondok, taru, tegal sané nampek ring kurusetra sami geseng tan pagantulang. Sang Sutasoma sané kairing antuk sang Sucitra pinaka sara tigra ulin payudhané ring Kurusetra.

Sapangrauh ring Kurusetra kapanggih sang purusada kantun mamurti, anggané ageng ngamedalang geni ngalad-ngalad, irika sang Sutasoma mangarepang, pramangkin api telas dados toya lintang tis, sami sané padhem mawali murip, asing kacingak paripurna malih. Irika sang purusada ngujanin sang sutasoma antuk panah, nanging sami sanjatané mauah minakadi cakra dados tunjung, kunta dados pudak, langkap dados semining gading, bajra dados mas manik, mangkin ida sang purusada sampun keni adnyana wimala raris rebahtan sidha mamurti kadi jati mula. Sesampuné sang purusada kasusupan budhi satwam, angkara murka idané ical, raris matangi tur ngelut sukut sang sutasoma, nunas ampura miwah nénten makayun ngaturang sang sutasoma, ring bhatara kala sang sutasoma mapikedeh mangda katurang para retuné satus mangda kalebang. Sesampuné para retuné kalebang, sang sutasoma raris katurang ring bhatara kala. Bhatara kala lédang pisan raris nyempal sang sutasoma antuk sanjata, nanging sami sanjatané tan wénten mintulin,krodané tansipi raris nyuti rupa dados naga agung, nguntal sang sutasoma, nanging wau cokor I dewané kawanten prasidha kauntal sampun marasa kawaregan. Dening kasusupan manah suci, lobha angkarané matinggal kagentosin antuk welas asih sang sutasoma raris kamedalang, bhatara kala sampun kadi jati mula, raris nyumbah, mapinunas maguru ring sang sutasoma.

Pustaka[uah | uah wit]

  1. Bliyanbelog (5 Pébruari 2011). "Sang Sutasoma Dados Caru". bliyanbelog. Kaaksés 31 Januari 2022.