Rab Ne Bana Di Jodi

Saking Wikipédia

Rab Ne Bana Di Jodi inggih punika pilem mabasa Hindi sané kasutradarain olih Aditya Chopra tur medal tanggal 12 Désémber 2008. Pilem puniki kapraginain olih Shah Rukh Khan miwah Anushka Sharma.[1]

Sinopsis Pilem[uah | uah wit]

Surinder “Suri” Sahni (Shah Rukh Khan) makarya dados pegawe kantor di Punjab Power. Suri anak truna ane kimud – kimudan, jemet megae tur olas nulungin anak len. Suri kapincut ajak anak luh madan Taani (Anushka Sharma), anak luh ane ekstrovert tur setata bagia, panakne Profesor Gupta. Nuju dina Taani lakar nganten, kereta api ane tumpangina ajak calon kurenane Taani matabrakan ane ngranayang calon kurenane Taani ngemasin mati. Ningeh ortine ento Taani banget sungsut, rasa tusing pracaya dinane ento calon kurenane ngungsi ka tanah wayah tur tusing lakar mawali. Gupta ane makesyab ningeh ortine lantas bah kena serangan jantung kanti ngamar di rumah sakit. Gupta marasa dewekne suba tusing lakar nyidaang seger, kewala Gupta banget takut lakar ngalain Taani pedidian di gumine. Gupta lantas ngidih olas tekén Surinder apang nyak nganten ajak Taani. Surinder misadya nyanggupin nganten ngajak Taani, wireh Suri banget hormat tekén Profesor Gupta pinaka gurunyane. Taani taler misadya ngisinin pangidih bapane apang nganten ajak Surinder. Wus sang kalih nyanggupin nganten, Gupta ngalain mati.  

Disubane pragat pula pali upakara nganten Surinder miwah Taani, Surinder lantas ngajak Taani ke umah tuane di Amritsar. Surinder banget sayang kapining Taani, diastun tusing taen kaucapang miwah karasayang olih Taani. Taani kasediaang kamar padidi, wireh Surinder nawang Taani tusing ada rasa tresna kapining dewekne. Taani nyambat sasukat ia kalain tunangane mati, Taani tusing lakar nyidaang lakar tresna kapining anak muani len. Taani jani tuah nyalanang idupne dadi kurenane Surinder, madasar baan swadarma miwah karmane dadi kurenan. Kacaritayang Surinder ngajak Taani mabalih pilem di bioskop. Ditu lantas Surinder bagia nepukin Taani kedek – kedek mabalih pilem ane banyol. Tusing marasa Surinder bareng kenyem – kenyem nepukin kurenanne bagia petenge ento. Caritayang jani  Taani makatang poster lomba ngigel utawi dansa. Taani nyambat tekén Suri yéning ia med ngoyong jumah tur dot pesan bareng lombane ento. Surinder ngemaang Taani bareng krana Surinder mula demen yéning Taani bagia.

Surinder kacaritayang ngelah timpal raket madan Balwinder “Bobby’’ Khosla, ngelah salon. Ditu Surinder nagih apang Bobby nulungin Suri makatang tresnane Taani. Suri nagih apang mesib ajak anak muani ane ngelah awak gedé tur macho kaucap tekén bajang – bajange. Bobby nuutang kenehne Surinder. Bok, kumis, bajune makejang suba kaubah olih Bobby. Suri meseh rupa dadi anak truna bagus madan Raj, adan ane siliha uli pragina pilem di bioskop. Gedé bayune Surinder lakar kacunduk ajak Taani, Surinder lantas nekain tongosne Taani latian ngingel. Ditu ia makenalan ajak Taani ngaku madan “Raj”. Taani tusing nyidaang ngingetin yéning Raj ajak Surinder tuah anak muani abesik, tan lian wantah kurenane. Mirib swecan Widhi, Raj ajak Taani dadi pasangan ngigel. Sewai – wai Raj latian ajak Taani, maka kalih saling paek tur prasida sareng ke babak final. Suud ento Raj nyambatang yéning Raj demen ajak Taani, kewala Taani makesyab tur ngoraang yéning Taani tusing nyidaang nerima tresnane Raj sawiréh Taani suba ngelah kurenan madan Surinder. Raj tusing gedég tur sebet ningeh Taani nulak tresnane. Raj ngoraang diastun tusing nyidaang saling tresnain, Raj miwah Taani enu tetep nyidaang dadi timpal. Ditu Surinder bingung krana tusing nyidaang ngoraang kasujatiane Surinder miwah Raj anak muani ane patuh. Surinder ngoraang ajak Bobby lakar suud dadi Raj sawiréh Taani tetep satya tekén Surinder. Makelo suba Taani tusing nepukin Raj latian. Taani marasa ada ane ilang uli kenehne. Taani lantas ngasih Raj ka garasi ne Raju. Taani ngeling sigsigan ngoraang yéning Taani tresna kapining Raj tur nagih apang Raj sadya mlaibang Taani uli umahne Surinder.Ngancan inguh bayune Surinder disubane nawang Taani tresna kapining Raj.

Awai satonden Taani kaplaibang ajak Raj, Surinder ngajak Taani berdoa ka masjid apang rahayu tur jayanti Taani miwah Raj di babak Final Lomba ngigel punika. Sedek Taani berdoa, Taani lantas marawat – rawat muane Surinder, ane mekada Taani marasa pelih krana ngelah keneh malaib ajak Raj. Taani marasa aget ngelah Surinder ane banget sayang kapining dewekne. Buin manine Raj matemu ajak Taani, Taani ngidih pelih ajak Raj krana suba ngorain Raj mlaibang dewekne. Taani ngoraang sujatine Taani mare nawang yéning Taani banget tresna kapining Surinder, kurenane. Pamuputne di panggung nuju final lomba ngigel, Taani majujuk padidi ngantosang Raj tusing pesu – pesu, lantas Taani makesyab ane pesu uli panggunge boya ja Raj nanging Surinder. Sambilanga ngigel ajaka dadua, Taani mara nawang yéning Raj miwah Surinder anak muani ane patuh. Bagia karasayang Taani wireh Taani tusing pelih nyambatang tresnane kapining Surinder, kurenan ane tulus nyayangan Taani.

Pemeran[uah | uah wit]

Pragina spesial ring tembang “Phir Milenge Chalte Chalte”

Pustaka[uah | uah wit]

  1. "5 Fakta Rab Ne Bana Di Jodi, Film Shahrukh Khan yang Tayang Nanti Malam". suara.com (ring Indonesia). 2020-04-13. Kaaksés 2021-05-10.