Kala Rau

Saking Wikipédia
Carita indik Kala Rau punika kaprecaya ring krama Baliné mapaiketan sareng kawéntenan gerhana bulan

Kala Rau inggih punika watek raksasa sané wénten ring krama Bali. Kala Rau punika raksasa sané madué sirah manten, nénten madué awak. Kacritayang Kala Rau nyineb dados déwa mangda prasida nginem tirta amerta. Tirta amerta punika toya sakti sané ngranayang sang sané nginem prasida idup abadi. Déwa Wisnu sané uning parindikan punika, motong baong Kala Rau ngantos pegat, nika mawinan Kala Rau nénten madué awak. Carita indik Kala Rau punika kaprecaya ring krama Baliné mapaiketan sareng kawéntenan gerhana bulan.[1][2]

Carita indik Kala Rau[uah | uah wit]

Kacritayang ring Kerajaan Wisnuloka kapimpin olih Déwa Wisnu. Kerajaan punika dados genah para dewa miwah bidadari. Silih tunggil bidadari punika mawasta Déwi Ratih utawi Déwi Bulan. Kerajaan Wisnuloka ketah ngamolihang anceman saking para raksasa sané meneng ring Bumi Balidwipa. Saking makasami raksasa punika, wénten siki raksasa sané pinih sakti. Awaknyané gedé tur aéng, kesaktiannyané nglangkungin kesaktian makudang-kudang déwa. Kala Rau ngancem pacang nyerang Kerajaan Wisnuloka krana tresnannyané nénten katerima olih Déwi Ratih utawi Déwi Bulan. Krana anceman punika, Déwi Wisnu ngicénin tirta amerta (toya kauripan) majeng ring para déwané. Déwa Wisnu ngicénin piteket mangda tirta punika kainem ateguk manten.

Para déwané nginém tirta amerta punika nganggén kendi sané kaicénin olih Déwa Wisnu. Wénten Déwa Iswara, Déwa Sambu, Déwa Brahma, Déwa Mahadéwa, miwah Déwa Sangkara. Ri tatkala Déwa Kuwéra pacang nginem, Déwa Wisnu ngrasayang wénten bau sané nénten becik. Kacritayang Déwa Kuwéra nginem tirta punika langkung saking ateguk. Nika ngawinang Déwa Wisnu mrasa curiga, tur ngandika nika nénten Déwa Kuwéra, nanging raksasa Kala Rau. Para déwa sané wénten irika tengkejut. Déwa Wisnu raris manah baong raksasa Kala Rau punika. Ring galah punika, Déwa Kuwéra sané palsu punika mauwah dados raksasa Kala Rau. Baong Sang Kala Rau pegat tur sirahnyané mapisah sareng awaknyané. Para déwa raris ngutang awak Kala Rau punika ka bumi. Bangké awak Kala Rau sané kakutang punika mauwah dados kentungan utawi lesung. Sirah Sang Kala Rau malayang-layang ring langit. Sirahnyané kantun idup krana naenin nginum tirta amerta. Toya sané kainum punika sampun ngantos ka kerongkongan, nika mawinan Kala Rau prasida kantun idup

Mitos indik Gerhana Bulan[uah | uah wit]

Para krama ring Bali precaya indik Kala Rau ngranayang kawéntenan Gerhana Bulan. Kacritayang ri tatkala bulan purnama, sirah Kala Rau matemu sareng Déwi Ratih. Sang Kala Rau raris ngancem Déwi Ratih, tur nyambat indik Déwi Ratih pacang dados druwén Sang Kala Rau. Mireng raos Sang Kala Rau, Déwi Ratih takut. Sang Kala Rau raris nampekin Déwi Ratih tur nadah Déwi Ratih. Sang Kala Rau makeneh yéning Déwi Ratih pacang ngranjing ka basangnyané. Nanging, Kala Rau iwang, sasampun katadah, ragan Déwi Ratih medal malih. Saking peristiwa punika, ri tatkala ragan Déwi Ratih katadah olih sirah Kala Rau, Bumi Balidwipa dados peteng. Peristiwa punika kaprecaya olih para krama Balidwipa ngranayang kawéntenan Gerhana Bulan. Nika mawinan, ri tatkala wénten Gerhana Bulan, para kramané ngamunyiang kentungan, lesung, tur sarana sané lianan.[3]

Pustaka[uah | uah wit]

  1. sujaya. "Di Balik Mitologi Kala Rahu dalam Fenomena Gerhana Bulan Total". balisaja.com - Bernas dan khas Bali. Kaarsipin saking versi asli tanggal 2021-05-26. Kaaksés 2021-05-26.
  2. Indonésia, C. N. N. "Folklor Gerhana Bulan dari Bali, Cinta Raksasa yang Tertolak". hiburan (ring Indonesia). Kaaksés 2021-09-07.
  3. "GERHANA BULAN (Cerita Rakyat dari Bali)". Fakultas pendidikan (ring Indonesia). 2013-02-01. Kaaksés 2021-05-26.