Injil

Saking Wikipédia
Simbul Agama Kristen

Injil inggih punika kitab suci ring Agama Kristen. Injil mawit saking Basa Arab sané maartos "Gatra sané becik" utawi "Gatra sané kasenengin". Injil punika kaanggén simbul antuk kitab sané majumlah patpat, inggih punika Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, miwah Injil Yohanes. Para umat Kristen pracaya indik sané kacritayang olih kitab punika sané ngabaosang Yésus padem krana Allah pacang nylametang para kramanané mangda prasida ngranjing ka suargan. Manut saking Agama Islam kitab Injil puniki kabakta olih Nabi Isa a.s.