Gamelan Jegog

Saking Wikipédia
Gamelan Jegog

Gamelan Jegog (aksara Bali: gamĕlañjrĕgog·, jĕgog·) inggih punika wentuk musik gamelan utawi kasenian karawitan sané mawit saking Bali, Indonésia. Sarana musik puniki kakaryanin saking tiing. Tradisi jegog wénten ring Jembrana. Ring makudang-kudang warsa jegog dados kaloktah ring wawengkon Bali sané lianan, tur tetujonnyané mangdané prasida dados pabalihan tur hiburan majeng ring kramané. Akéh para wisatawan duranegara sané seneng ring tradisi puniki. Ring musik puniki hampir makasami nénten wénten ansambel saking luar Bali, wantah wénten kali kelompok ring Jepang (Sekar Sakura miwah Geinoh Yamashirogumi) tur sampun kaanggén petang trék ring skor film Akira tur gending Ecophony Rinne, siki ring Amérika Serikat (Sekar Jaya) tur malih siki ring Jérman.[1] Musik jegog cepet, keras, ritme tur tepat. Musik puniki potongannyané tahan kantos makudang-kudang menit tur ngantos sawatara tigang dasar menit. Biah nada ring alat musik jegog kakaryanin saking tiing jangkep (bulat) sané madué petang nada. Panglimbaknyané, ring galahé puniki jegog taler kamainang nénten olih krama ring Jembrana manten, nanging kamainang olih makudang-kudang kelompok musik ring duranegara,makadi ring Éropa, Amérika, miwah ring Asia.

Instrumén[uah | uah wit]

Instrumén Jegog madué petang skala nada sané sawatara masaih ring petang nada saking dominan kapitu akor ring musik Barat. Makasami instrumén madué kutus kunci tiing. Wénten instrumén sané madué kalih kunci antuk masing-masing nada sané akidin mapencar, sané ngawinang nada punika ngalahang nada lianan ri tatkala kamainang sareng-sareng. Instrumén lianan madué rentang kalih oktaf sané akidik aktifnyané. Saking makasami alat musik puniki, madué wates limang oktaf. Akéh ansambel jegong sané madué kunci sané kakaryanin saking tiing kebelah ring muncuknyané, salanturnyané atenga saking tabung kalepas. Muncuk sané lianan tetep jangkep tur maguna dados résonator ring pahan sané kabelah. Kunci-kuncinyané katangguhang ring bingkai kayu tur kapukul nganggén palu (kawastanin panggul) sané kakaryanin saking kayu utawi karét. Wénten taler ansabel jegog sané nganggén istrumén sané kawastanin Jegog Tingklik. Instrumén sané alitan kanggén antuk anak alit. Kuncinyané kakaryanin saking bilah tiing sané kapasang ring ajeng kotak résonator.

Jegog[uah | uah wit]

Instrumén sané pinih rendah ring ansambel jegog taler kawastanin jegog. Ensembel puniki ngamolihang wastannyané saking instrumén puniki. Kunci saking instrumén jegong inggih punika panjangnyané tigang méter tur siki nada sané pinih rendah, rendahnyané 60 hertz. Instruménnyané ageng pisan tur palu sané baat pisan, nika mawinan patut kalih anak sané mainang alat punika. Para pemain nyongkok ring ajeng platform instrumén tur mainang kunci saling gantinin. Instrumén jegog madué oktaf pinih rendah ring ansembel. Masing-masing nada kalepas akéhnyané 7 hertz. Ring oktaf puniki hampir makasami nadannyané dados nada sané jangkep. Kuncinyané kasusun 1 '2' 3 '4' 1 2 3 4, siki kadadosang nada pinih rendah tur patpat dados nada sané pinih tegeh. Petang kunci ring kiwa punika nada sané tegehan saking pasangan ring di-detuné tur pat ring tengen punika langkung rendah.

Instrumén Mélodi[uah | uah wit]

Undir inggih punika alat sané satu oktaf langkungan tegehnyaé saking jegog. Tur sané langkungan satu oktaf malih kawastanin Kuntung. Instruménnyané alit antuk kamainang olih asiki anak. Undir langkung agengan, nika mawinan pamainnyané patut nyongkok ring ajeng platform antuk ngamainang . Wénten kalih Undir tur kalih Kuntung. Undir miwah Kuntung madué susunan kunci sané masaih sareng jegog. Kalima instrumén puniki pateh ngamainang melodi sané kasebut bun. Makudang-kudang ansambel madué suling sané nandannyané tegeh, kawastanin suling sané ngamainang mélodi.

Instrumén Kotékan[uah | uah wit]

Instrumén sané masisa wénten sia tur watesnyané kalih oktaf sané kasusun 1 2 3 4 5 6 7 8, sané nomer 5 ngantos 8 punika oktaf sané ring ajeng 1 ngantos 4. Instrumén pinih rendah puniki kawastanin Barangan., wates oktafnyané pateh sareng Undir tur Kuntung. Sané tegeh salanturnyané inggih punika Kancil sané kakawitin saking Kuntung tur nyimbarang siki oktaf langkungan tegehnyané. Sané langkungan tegehnyané salanturnyané kawastanin Suir. Wénten tigang Barangan ,tigang Kancil, miwah Tigang Suir. Kancil miwah Suir sané mainang pola-pola sané makaitan kawastanin Kotékan.

Soroh Instruméntasi[uah | uah wit]

Soroh sané langkung altian saking gamelan jegog nénten madué kalih Kuntung tur tigang Suir. Ansambel sané langkung alitan puniki madué lelintihan sané langkung panjangan . Yéning gamelan jegog dados pangiring sasolahan, ketahnyané kasarengin malih olih kendang (drum), ceng-ceng (simbal) miwah tawa-tawa ( gong alit sané maguna antuk nyaga ketukan).

Pustaka[uah | uah wit]

  1. Kimura, Amy Kazuye (2015-09-22). Gamelan Sekar Jaya. Oxford Music Online. Oxford University Press.