Al-Qur'an

Saking Wikipédia
Al-Qur'an

Al-Qur'an inggih punika kitab suci ring Agama Islam. Alquran punika maartos sasuratan sané kawacén, tur kitab punika mawit saking Tuhan tur kaicén ka Nabi Muhammad[1]. Kita punika kakepah dados makudang-kudang bab utawi ring basa Arab mawasta "surah", surah punika taler kakepah dados makudang-kudang ajak utawi ayat. Ring makasami daging kitab punika wénten 70 kruna "Quran" sané kabaosang. Nabi Muhammad nyuratang wahyu sané sampun kapolihang saking Tuhan punika, sasampun Nabi Muhammad padem, para sawitrannyané ngalanturang nyuratang wahyu punika tur kaadegin olih Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq miwah kausulang olih Umar bin Khattan. Ring Alquran kabaosang indik Alquran punika madaging indik tatacara, carita indik sejarah, tur kaweruhan indik moral miwah étika. Jadma sané ngwacén kitab punika kawastanin Al Hafidz, tur antuk ngresepang kitab punika, para umatnyané nganggén sumber sané mawasta tafsir.

Pustaka[uah | uah wit]

  1. Nasr, Seyyed Hossein (2007). "Qurʼān". Encyclopædia Britannica Online. Diakses tanggal 2019-07-28.