Cebur nuju daging

Wilangan atom

Saking Wikipédia
Pidarta indik superskrip miwah subskrip sané kacingak ring notasi wilangan atom. Wilangan atom inggih punika akéh proton, miwah punika taler muatan positif total, ring inti atom.
Modél Rutherford-Bohr saking atom hidrogén (Z = 1) utawi ion minakadi hidrogén (Z > 1). Ring modél puniki, kabuat pinaka énérgi foton (utawi frékuénsi) saking radiasi éléktromagnétik sané kapancarang (kacingakang) rikala satunggil éléktron makecos saking satunggil orbit nuju orbit sané liyanan abinayang sareng kuadrat matematika muatan atom (Z2). Pangukuran ékspériméntal olih Henry Moseley prasida kamargiang ring makéhan datu (saking Z = 13 nuju 92) miwah ngenahang asil sekadi sané kacawang olih Bohr. Becik konsép wilangan atom miwah modél Bohr.

Wilangan atom, nomer atom utawi nomer proton (simbol Z) saking satunggil datu kimia punika akéh proton sané kacunduk ring inti atom. Akéh nyané idéntik sareng akéh muatan ring inti. Wilangan atom sacara unik nguningayang datu kimia. Ring atom sané nénten mamuatan, wilangan atom ipun pateh sareng akéh éléktron nyané.