Cebur nuju daging

Umah Panggung

Saking Wikipédia

Umah Panggung inggih punika umah adat sane kawangun baduur tanahe utawi yeh. Umah puniki kawangun matatujon anggen nepasin blabar.

Lalintihan[uah | uah wit]

Ring zaman Neolitikum miwah Perunggu, wenten umah panggung sane makeh pisan katemuang ring meru utawi gunung Alpen miwah Pianura Padana. Conto kabudayaan punika sida katemuang ring Ljubljana Marshes ring Slovenia miwah Danau Mondsee lan Attersee ring Austria Hulu. Sesepuh arkeolog iraga sekadi Ferdinan Keller maosang para janane ring pemukiman ngaryanin pulo padidi, sekadi Crannog ring kabudayaan Irlandia miwah Skotlandia, sakewanten sane mangkin puniki ketah kauningin janane umah adat Panggung puniki wenten ring pasisi danu miwah kaembengin yeh salanturnyane.[1]

Napi sane mawinan umah panggung punika sida kokoh yadiastun kaembengin yeh?[uah | uah wit]

Silih tinunggil sane mawinan umah panggung punika sida kokoh inggih punika kayu sane kaanggen dasar malakar aji kayu bulian utawi kayu tambesi. Makakalih kayu sane kaanggen nyokong umah adadat Panggung punika sida kokoh nyantos selami duang tiban utawi luwihan nyantos selantang tuwuh.

Baga-baga Umah Panggungg.[uah | uah wit]

Ring sisi betenan Umah Panggung kramane sampun katah kaangen pinaka lumbung kayu sane jagi kaanggen lakar ngawentenan upcara, garasi kapal, utawi warung-warung kuliner rikalaning nyanja makadi tekwan. Nenten arang kadadosang pinaka kandang baburon, luire; unggas, siap, lan bebek.

Manjing ring sisi tengah, sang adruwe genah/umah patut ngamenekang tangga sane akuehnyane welasan tangga. sesampune tangga, raris wenten genah sane kaanggen nyendehang awak. Ring beranda punika yaning tulih uling garis sane kabentang beneng saking tangga manjing lawang utama, nyantos lawang-lawang sane wenten ring tengah kantos lawang ring ungkur umah Panggung. Ukuran lawang utama umah Panggung dawa, yang inargayang sida antuk manjing lan budal layone.

Ring madya umah Panggung wenten baga-baga tongos ne ageng utawi linggah. Kakawitin antuk genah sane kaping arep, inggih punika kaangen rikalaning atiti puja utawi tamiu sane rauh ka pakubon iragane, ngelantur ring sisi madya sane linggahan teken sisi arep utawi genah sane kaangen atiti puja inggih punika genah sane kaangen patemon sane akeh, katah kaanggen antuk pengajian. Ngalantur genah sane kaanggen kulawarga mapupul, taler genah madya sane terbuka, inggih punika genah sane kautamayang anggen genah nyemuh pantingan, pantun/padi, miwah daging pawon/pawaregan. Ngalantur wenten lawang ring ungkur sang adruwe genah katah kaanggen ngejang napi sane nenten kaanggen manawi; uparengge sane arang kaanggen.

Napi sane mawinan ring Umah Panggung Pastika Wenten Sampan?[uah | uah wit]

Riantukan ring wawidangan Jambi Kota Seberang katah wenten blabar nyabran warsa riantukan yeh tukade ring tukad Batang menek ngantos ka duur tukade rikalaning sabeh.

Pinaka Niyasa Kulawarga[uah | uah wit]

Kramane ring Jambi inggih punika krama sane maagama Islam mwah Melayu. Puniki katureksain antuk tan dadosne anak istri sane durung alaki rabi antuk masikian tongos utawi genah ring kalih ruangan sisi arep. Anake istri patut ring ruang tengah taler nenten dados kontak ring anake lanang sane nenten madue hubungan kulawarga.

Umah Panggung ring Jambi pinaka simbol kulawarga sane becik pisan. Kawentenan puniki katureksain antuk hak waris umah sane sampun kawarisang ring anake istri. Risampune anake lanang sampun kelih lan malaki rabi, kapatutang antuk ngentosang ring umah, nyarengin nyenek ring sanh wadu, utawi pinih becik yaning umah punika katongosin antuk generasi penerus iragane[2]

Pustaka[uah | uah wit]

  1. "Rumah panggung". Wikipedia. Kaaksés 2023-03-04.
  2. "Rumah Panggung Jambi, Hunian Yang Tak Termakan Oleh Waktu". Kemendikbud. 2018-09-01. Kaaksés 2023-03-04.