Tari Srimpi

Saking Wikipédia

Tari Serimpi inggih punika sasolahan tradisional saking wawidangan Jawa Tengah miwah Yogyakarta sane sampun nglimbak saking satus warsa sane lintang. Sasolahan puniki ketah kauningin pola gerakan sane lembut, minakadi nyihnayang karakter anak istri Jawa sane lemah lembut. Tari Serimpi dumun manados media nglawan penjajah. Tiosan punika, sasolahan puniki kabaos sakral, duaning wantah kasolahang ring wawidangan Istana Keraton Mataram Islam. [1]

Tari Serimpi wit saking Kerajaan Mataram Islam, pamekasnyane masa Sultan Agung Hanyarakusuma. Sultan Agung puniki ketah kauningin pinaka raja sane wicaksana makta Mataram Islam ring puncak kejayaan. Ring masa Sultan Agung taler ngamargiang utsaha nyerang miwah ngusir VOC ring Batavia akehnyane ping kalih. Silih tunggil cihna kejayaan kerajaan ring masa sane lintang inggih punika panglimbak seni budaya. Ring masa Sultan Agung puniki Tari Serimpi ngawit nglimbak ring wawidangan keraton kemanten. Tari Serimpi dumun kasolahang ring acara-acara sakral minakadi upacara kerajaan utawi mikelingin kenaikan tahta sultan kemanten. [1]

Lelintihan[uah | uah wit]

Lelintihan Tari Serimpi nenten lempas saking kawentenan politik Mataram. Taler rikala kerajaan kapah dados kalih inggih punika Surakarta miwah Yogyakarta. Antuk pahan kekuasaan punika, Tari Serimpi taler ngalamin panglimbak sane matiosan ring gerakan yadiastun gerakan punika tetep pateh. Mangkin, Tari Serimpi kantun kalimbakang ring papat kerajaan inggih punika Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegara, miwah Pakualaman. [1]

Soroh[uah | uah wit]

Tari Serimpi ketahnyane kapah dados Serimpi Anglir Mendhung miwah Serimpi Sangupati. Sakewanten ring gaya Yogyakarta Tari Serimpi kauningin antuk Serimpi Babul Layar, Serimpi Dhempel, miwah Serimpi Genjung. Saking kalih gaya inucap, Tari Serimpi malih ngalamin panglimbak manut pangripta miwah periodisasi pangriptannyane. Manut saking gaya inucap, Tari Serimpi inggih punika Padhelori sane karipta olih Sultan Hamengkubuwono VI miwah VII. Raris Serimpi Sangupati sane karipta olih Pakubuwana IX, kantos Tari SerimpiAnglir Mendhung karipta olih Mangkunegara I. [1]

Gerakan Tari Serimpi[uah | uah wit]

Caciren sasolahan tradisional puniki gerakannyane lemah lembut miwah kagerakang harmonis antuk praginannyane. Yaduastun sorohnyane wenten akeh, sakeanten inti dasar gerakan Tari Serimpi sayuaktinnyane wenten tatiga, inggih punika:[1]

Maju Gawang[uah | uah wit]

Gerakan puniki manados pamungkah Tari Serimpi ritatkala para pragina ngranjing ring wawidangan panggung. Para pragina mamargi ngranjing ring wawidangan punika, raris soang-soang jagi mabelok ka kiri miwah ka kanan antuk pola lantai sane sampun katentuang. [1]

Pokok[uah | uah wit]

Gerakan puniki pinaka inti saking Tari Serimpi. Pragina ngamargiang gerakan manut jalan cerita sane jagi kawedar. Tiosan ring gerakan punika, properti sane kanggen taler patut nganutin jalan cerita. Minakadi yening cerita indik peprangan, maka properti sane kanggen marupa sanjata miwah sane tiosan. [1]

Mundur Gawang[uah | uah wit]

Gerakan katiga pinaka pamungkas sane pinaka panguntat pementasan Tari Serimpi. Sajeroning Mundur Gawang pragina jagi ngalahin wawidangan pementasan manut pola langkah. Pola lantai Tari Serimpi inggih punika pola horizontal utawi lurus. Sajeroning pementasan, para pragina mabaris lurusmiwah nenten pindah-pindah. Pola lantai sakadi puniki matetujon mengakomodir gerakan Tari Serimpi sane temponyane lembut miwah gemulai. [1]

Kawigunan[uah | uah wit]

Minakadi soroh sasolahan Jawa Tengah miwah Yogyakarta, tari serimpi inggih punika sasolahan sane wit saking wawidangan keraton. Ring pangawitnyane, sasolahan puniki wantah dados kasolahang ring wawidangan keraton. Dumun, sasolahan puniki kasolahang sajeroning acara pangukuhan sultan utawi raja anyar, taler acara kenegaraan ring keraton. Sakewanten manut panglimbak jagat, sasolahan puniki taler kasolahang pinaka panglila cita. [2]

Makna[uah | uah wit]

Sasolahan puniki pinaka lambang kelembutan miwah keanggunan anak istri Yogyakarta pinaka gambaran makna karakter anak istri Jawa. Anak istri ring Jawa wajib madue tutur baos sane laus miwah lembut ring matetikas. Tari Serimpi kapah dados makudang soroh sane soang-soang madue makna miwah filosofi manut tokoh sane kaceritayang. Pinaka imba, ring Serimpi Padhlori sane nyaritayang duh kita tresna asih sareng tatiga. [2]

Busana[uah | uah wit]

Tiosan gerakan pragina Tari Serimpi sane lemuh miwah listuayu, para pragina taler tampil jegeg antuk busana miwah paiasan khas Jawa. Dumun, pragina Serimpi setata nganggen busana pengantin putri Yogyakarta. Sakewanten mangkin busana pragina sampun nglimbak miwah magentos antuk nganggen kwaca nenten madaging lengen, miwah nganggen kain jarik mamtotif batik. Duur pragina kaias antuk gelungan, sekar, miwah iasan marupa bulu kedis kasuari. Mangda panampilan sayan jegeg, kanggen taler makudang-kudang aksesoris tambahan minakadi kalung, gelang, miwah anting. Raris wenten selendang ring bangkiang pragina pinaka paneges gerakan, taler wenten keris sane kagenahang ring ajeng waduk menyilang ka kiri.[2]

Alat Musik Pangiring[uah | uah wit]

Seni Tari Serimpi inggih punika pahan saking tetamian budaya Jawa, punika mawinan sajeroning sasolahannyane taler kairingin antuk gamelan Jawa. Ritatkala pragina ngranjing miwah medal pentas, kairing antuk gending sabrangan. Raris, kairing gendhing agung utawi tengahan, miwah gendhing ladrang. Sakewanten ring peperangan jagi kairing ayak-ayakan miwah srebengan.[2]

Pustaka[uah | uah wit]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Media, Kompas Cyber (2022-02-23). "Tari Serimpi: Asal Daerah, Gerakan, Jenis, dan Pola Lantai Halaman all". KOMPAS.com (ring Indonesia). Kaaksés 2023-03-06.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 "Tari Serimpi - Sejarah, Makna, Fungsi, Jenis, Kostum, Pola Gerakan, Gamelan & Keunikan". RimbaKita.com (ring Indonesia). 2022-06-19. Kaaksés 2023-03-06.