Sumpah Pemuda

Saking Wikipédia
Pemuda Indonésia
Gedung Museum Kongres Pemuda II
Gegambaran ring Jakarta warsa 1985 ring peringatan Rahina Sumpah Pemuda

Sumpah Pemuda inggih punika pangawit ri sajeroning sejarah pergerakan kemerdékaan Indonésia. Sumpah Pemuda kasengguh pinaka semangat sané nlatarang cita-cita negara Indonésia. Sané kabaosang "Sumpah Pemuda" inggih punika asil paum ri kala Kongres Pemuda sané kaping kalih sané kamargiang ring tanggal 27-28 Oktober 1928 ring Batavia (sané mangkin Jakarta). Asil paum puniki natarang cita-cita "tanah air Indonésia", "bangsa Indonésia", miwah "basa Indonésia". Asil paum puniki kaaptiang dados asas ri sajeroning "perkumpulan kebangsaan Indonésia" saha mangda prasida "kasiarang ring sakancan surat kabar tur kawacén ring paum perkumpulan-perkumpulan".

Daging[uah | uah wit]

Kruna "Sumpah Pemuda" nénten medal saking asil kongrés punika, sakéwanten kaicén risampuné kongrés punika puput. Ring sor puniki pinaka daging asil kongrés sané sampun kasurat ring prasasti ring Muséum Sumpah Pemuda. Naskah aslinyané kasurat nganggé éjaan Van Ophuijsen.

Pertama:

Kami poetra dan poetri Indonésia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonésia.

Kedoea:

Kami poetra dan poetri Indonésia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonésia.

Ketiga:

Kami poetra dan poetri Indonésia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonésia.

Makatiga asil kongrés ring sajeroning Éjaan Basa Indonésia (éjaan pinih anyar sané kanggén mangkin):

Kapertama:

Kami putra dan putri Indonésia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonésia.

Kadadua:

Kami putra dan putri Indonésia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonésia.

Katiga:

Kami putra dan putri Indonésia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonésia.

Rumusan Kongres[uah | uah wit]

Bantang Kongrés Sumpah Pemuda kasurat olih Moehammad Yamin ring alembar kertas sané kasukserahang ring Soegondo ri kala Mr. Sunario sedek mapidarta pinaka panguntat sési duk kongrés (pinaka utusan saking kepanduan) sinambi makisi-kisi tekén Soegondo: Ik heb een eleganter formulering voor de resolutie (Tiang madué formulasi sané pinih becik pinaka kaputusan kongrés puniki), risampuné kénten Soegondo cumpu saha ngalinggatanganin kertasé punika, tur kalanturang maring anggota sané lianan antuk linggatangan cumpu. Sumpah punika kapertama kawacén olih Soegondo tur katatarang kantos tatas olih Moehammad Yamin.

Peringatan[uah | uah wit]

Duk warsa 1959, tanggal 28 Oktober kaadegang pinaka Hari Sumpah Pemuda, inggih punika hari nasional nénten ngranjing hari libur sané kaadegang olih pemerintah Indonésia risajeroning Kepprés No. 16 Tahun 1959 tanggal 16 Désémber 1959 anggén mikélingin peristiwa Sumpah Pemuda.

Pustaka[uah | uah wit]


Cingak malih[uah | uah wit]

Pranala jaba[uah | uah wit]