Sang Anganggé:Angayubagia/Gana pati tattwa

  Saking Wikipédia

  Gana pati tattwa inggih punika silih tunggil lontar tattwa.[1]

  Daging[uah | uah wit]

  Om awighnam astu oṃ namaḥ siddham oṃ gaṇapatiḥ śiwam pṛcchad ganggomayoḥ siddhārthadaḥ dewagaṇaguruḥ putraḥ śaktiwīryyālokaśriyai

  1 nihan pitutur ira bhaṭāra śiwa, ri sang hyang gaṇa. sĕmbah ning tanaya ra sanghulun, ring bhaṭāra, hanta warahana tanaya ra sanghulun, lamakane wruh ri kawijilan ing pañcadaiwātmā, saking ndi pawijilan ira, ya ta warahana patik sanghulun.

  2 īśwara uwāca, anaku sang gaṇapati piṛngwākna pawarah kami ri kita, ikang śabda śūnya, sakeng oṃkāra mijil bindu, kadi ĕbun hana ri āgra ning kuśa, kasĕnwan rawi, mahning kadi dhūpa, dīpta nira mābhrākarakāra, sakeng bindu matmahan pañca daiwata, brahmā, wiṣṇu, rudra, kami, mwang sang hyang sadāśiwa, mangkanānaku, makapawijilan ing daiwātmā. 3 gaṇapati uwāca, sĕmbah ning tanaya ra sanghulun, hanta muwah warahana ri prakāśa ning bhuwana, lamakane wruha rānak rahadyan sanghulun.

  4 īśwara uwāca, anaku sang gaṇapati, mangke piṛngwākna pawarah kami, umajarakna ri katattwan ing bhuwana, sakeng pañcadaiwātmā mijil pañcatanmātra, lwirnya, sakeng brahmā mijil gandha, sakeng wiṣṇu mijil rasa, sakeng rudra mijil rūpa, sakeng kami mijil sparśa, sakeng sang hyang sadāśiwa mijil śabda| mwah sakeng śabda mijil ākāśa, kayeki rūpa nira ya, warṇṇa kadi śuddhasphaṭika, sakeng sparśa mijil wāyu, kayeki rūpa nira wīl śweta awarṇṇa, sakeng rūpa mijil teja, kayeki rūpa nira nī, warṇṇa śweta, bang, iṛng, sakeng rasa mijil āpah, kayeka rūpa nira o māye, kṛṣṇa warṇṇa nira, sakeng gandha mijil pṛthiwī, kayeki rūpa nira oṃ, warṇṇa pīta, nakārākṣaranya, śāstra ning hurip oṃkāra, mwah anaku sang gaṇapati, sakeng pṛthiwī mijil bhūmi, sakeng āpah mijil wwai, sakeng teja mijil ta ng āditya, candra, lintang, sakeng wāyu mijil ta ng angin, sakeng ākāśa mijil swara, sakeng bhuwana mijil sthāwara, tṛṇa, taru, latā, gulma, twaksāra, mwang janggama, paśu, pakṣī, mīna, aghnyā, mangkana lwir ning bhuwana.

  5 gaṇapati uwāca, sĕmbah ning tanaya ra sanghulun, apan huwus kata māji sarwwa sajñāna bhaṭāra ri katattwan ikang bhuwana, mangke mwah warahana rānak bhaṭāra, lamakane wruh ri kawijilan ing manuṣya.

  6 īśwara uwāca, anaku sang gaṇarāja, tan pahi kawijilan ing manuṣya, kalawan pawijilan ing dewa, mwang pawĕtwan ing bhuwana, apan ikang manuṣya mijil sakeng bindu, mūla prathama ning oṃkāra, apa ta lwirnya, brahmā wiṣṇu makāryya śarīra, ikang kināryya pṛthiwī mwang āpah, rudra makāryya panon, ikang kināryya teja, kami akāryyośwāsa, ikang kināryya sparśa, sang hyang sadāśiwākāryya swara, ikang kināryyākāśa, mangkanānaku, lwir ikang ātmā añjanma.

  7 gaṇapati uwāca,sāmpun kagraha sapawarah bhaṭāra, ri kāṇḍa ning bhuwana mwang manuṣya, mangke mwah waraha rānak bhaṭāra, ri sthāna ning daiwātmā ring śarīra, mwang hana ring bhuwana.

  8 īśwara uwāca,kaki anaku sang gaṇādhipa, mangke piṛngwākna pawarah kami ri kita, ri kahanan ing daiwātmā ring śarīra, apan tunggal ikang janma kalawan bhuwana, ya janma, ya bhuwana. apa ta lwirnyan, yapwan ing bhuwana brahmākayangan ing dakṣiṇa, rumakṣa bhūmi. wiṣṇu akayangan ing uttara, rumakṣa jala. rudrākayangan ing paścima, rumakṣa sūryya, candra, lintang. kami akayangan ing pūrwwa, rumakṣa wāyu. sang hyang sadāśiwa kayangan ing madhya, rumakṣākāśa. Mwah yapwan ing janma, brahmā mangasthāna ring mūlādhāra, mangrakṣa rāga, ababahan ring irung, mangulahakĕn gandha, wiṣṇu mangasthāna ring nābhi, mangrakṣa śarīra, ababahan ring jihwā, mangulahakĕn rasa, rudra mangasthāna ring hati, mangrakṣa jāgra, ababahan ring tingal, mangulahakĕn hiḍĕp, kami mangasthāna ring kaṇṭha, mangrakṣāturu, ababahan ring tutuk, mangulahakĕn śabda, sang hyang sadāśiwa mangasthāna ring jihwāgra, mangrakṣa sarwwajñāna, ababahan ring karṇṇa, mangulah akĕn swara. mangkana lwir ning daiwātmā ring śarīra mwah ring bhuwanāgung.

  9 gaṇapati uwāca, Sĕmbah ning tanaya ra sanghulun, mangke mwah hana waraha patik sanghulun, ri patunggalan ikang sinĕnggah mūlādhāra mwang ikang nābhi, hati, kaṇṭha, jihwāgra, lamakane wruha rānak bhaṭāra.

  10 īśwara uwāca, Anaku sang gaṇapati, mangke den pahenak rumangwākna pawarah kami, ri katattwan ikang sinĕnggah mūlādhāra, unggwanira ri pāntara ning pāyūpastha, warṇṇa kadi aruṇa, caturkoṇa padū pāt, ri jronya wĕntĕn skar trate lawa 8, ri jro ning skar trate hana maṇik warṇṇa kadi kilat, ri jro ning maṇik kadi kilat, hana oṃkāra, wit ning wāyu, anrus tkeng nguddha ring śiwadwāra, sakeng śiwadwārānrus tkeng nāsikā, sakeng nāsikānrus ring jihwāgra, amĕpĕk ing saptadwāra, pasalahanya haneng kaṇṭha, sakeng kaṇṭha masuk tkeng hati, amĕpĕk ing śarīra kabeh, mangkana lwir ning mūlādhāra. Luhur ing mūlādhāra ngaran nābhi, mahlĕt rwawlas angguli dohnya, warṇṇa kadi skar trate lawa 10, jro ning skar trate hana kadi sūryya wawu mijil, ri jro ning kadi sūryya wawu mijil nga, amṛta, panggantungan ing usus mwang panguritan, ri luhur ing nābhi, mahlĕt aṣṭāngguli dohnya nga, hati, warṇṇa kadi skar tuñjung lawa 31, liniput dening agni, ring jro ning agni sūryya, ring jro ning sūryya candra, ring jro ning candra śukla warṇṇa kadi wintan, ring jro ning śukla hana prāṇawāyu, ring jro ning prāṇa prāṇalingga nga, ring luhur ing hati, mahlĕt rwawlas angguli dohnya nga, kaṇṭha, warṇṇa kadi skar tuñjung śweta lawa 10, ring jro [ning] skar tuñjung śweta hana kadi wintĕn, mwah ring luhur ing kaṇṭha, mahlĕt rwa wlas angguli nga, jihwāgra, kadi tuñjung kucup mañcawarṇṇa, ring jro ning tuñjung kucup hana bindusāramaṇik, ring jro ning bindusāra maṇik hana śuddha sphaṭika, ring jro ning śuddha sphaṭika hana śūnya nirwwāṇa, mangkana lwir ning pañca warṇṇa nga.

  11 gaṇapati uwāca, Sĕmbah tanaya ra sanghulun, atyanta pawarah bhaṭāra ri kami, mangke tulusakna pawarah bhaṭāra, angapa denya umijilakĕn samajanma, ri kāla ning apa sanggama, ya ta warahakna rānak bhātara.

  12 īśwara uwāca, E anaku sang gaṇapati, angapa dentānaku, anĕnggwa hana janma ng amijilakĕn samajanma, dudū mangkana kaki, kewala pinakasādhana kang akāryya, wijil ing sanggama sakeng rūpa sūkṣma, ya ta don y ātmā hana kang śukla, warṇṇanya kadi maṇik śuddha sphaṭika, mijil sakeng angga pradhāna winijil akĕn dening oṃkāra, mwang rūpa sama kalih tumūt kakadut mareng garbha ning ibunya bāng ungwanya maprakṛti, ingkana unggwanya mapiṇḍākṛti, apan ika sawarṇṇa warṇṇa ning śuklaśwanita, kaliput dening oṃkāra, matmahan sūkṣmarūpa, gawe sakeng oṃkāra manglalampahakĕn. 13 lwir ning krama patmahanya, Sawulan matmahan wĕṛh, matmahan kadi mpĕhan kinlĕ warṇṇanya, tiga ng ulan tang mpĕhan lwir hantiga tunggal, warṇṇa rakta matmahan rah, ptang wulan ikang aṇḍa matmahan śiwa lingga, gorowong maring madhya kinahanan dening oṃkāra mwang sūkṣmarūpa, lima nga ulantang śiwa lingga matmahan māyārekhā, nĕm ulan tang māyārekhā matmahan agni, pitung ulan ta ng agni matmahan kadi anak gaḍing, ulu ng ulan ta ng anak gaḍing mijil ta ng uśwāsa sakeng oṃkāra, paṛng, balung, kuku, rambut, gnĕpwa sapuluh ulan yoganya, tandwa mijil sakeng garbha ning ibunya, mangkana lwirnya kadi sang gaṇapati.

  14 gaṇapati uwāca, Sĕmbah tanaya ra sanghulun, mangke tulusakna warānugraha bhaṭāra, warahana rānak sanghulun, syapāngutip ikang rareng garbha mwah katkeng tuhanya.

  15 īśwara uwāca, Oṃ, anaku sang gaṇādhipa, yapwan kitāpti kinawruha haywa sangśayānaku, mangke kami awaraha kita, ri katattwan ikang sinĕnggah śiwa lingga, śiwa ingaranan oṃkāra, lingga ingaran śuklaśwanita, sama paket pañjahit śiwa kalawan lingga, mawor tan pawor, pinakoripnya sūkṣma rūpa, tka pwa ri sapuluh ulanya śūnya manguripi, mwah ri kāla ning wijilnya nirwwāṇa manguripi, wruh pwānāmbat bapebu hilang tikang nirwwāṇa, mijil jīwa manguripi, yapwan huwus ing atwa hilang tikang jīwa, mijil ātmā manguripi, ya ta sama kaorip ngaranya.

  16 gaṇapati uwāca, Sĕmbah ning tanaya ra sanghulun, hana warahana rānak bhaṭāra ri hilang nikāneng urip, maring hĕnti paranya, ya tika waraha patik bhaṭāra.

  17 īśwara uwāca, Udhuh anaku sang gaṇapati, atyanta mahābhāra patakwananta ri kami, aluhur ndatan pahingan, ajro ndatan katutugan, denta tumaknani guṇa, mangke den enak pwa kita ng rasanana, kami apawarahānaku, ilang ning ātmā, mantuk mareng jīwa, ilang ning jīwa, umantuk mareng nirwwāṇa, ilang nikang nirwwāṇa, mantuk mareng śūnya, ilang ning śūnya, mantuk mareng sūkṣmarūpa, ilang ning sūkṣmarūpa, umantuk mareng sang hyang ngamut mngā, sthāna nira ri agra ning ākāśa, ilang sang hyang ngamut mngā, mantuk mareng sāri ning niṣkala.

  18 gaṇapati uwāca, Sĕmbah tanaya ra sanghulun, kayan hupṭa rānak bhaṭārātañā| hĕnti ikang ingaranan agra ning ākāśa, sthāna nira sang hyang ngamut mngā, hanta waraha patik bhaṭāra.

  19 īśwara uwāca, Udhuh anaku kita sang gaṇapati, ikang ingaranan agra ning ākāśa ring lingganāda, ya ta babahan tunggal ahinĕb, ngaran babahan puruṣa, ya ta mārgga nira sang hyang śiwātma, mwah yapwan tka ri kapatyanta hanāmtu ring pusĕr kadi kukus rūpa nira, sang hyang śiwātmā sah pwa sira saking pusĕr anuju maring śiwa maṇḍala, śiwa maṇḍala ngaran ring sukha tan pabalik duhkha, hayu tan pabalik hala, tan hana swabhāwa nira tkerika, ya śiwa maṇḍala ngaranya, mwah hana sang hyang pañcātmā nga, lwirnya, ātmā, parātmā, antarātmā, nirātmā, śūnyātmā, yeka tunggalakna maring śiwātmā, sang hyang śiwātmā amngĕngakana babahan ing inĕb, anuju maring pāntara, warṇṇa nira kadi hmas linbur, ya ta dalan rahayu pahat, yekāra arah babahan nga, hayu simpang yapwan tka ri patinta, haywa [tan] wawa anaku, reh rahasya tmĕn ika.

  20 gaṇapati uwāca, Sĕmbah ning ndi tanaya ra sanghulun, mangke hanta waraha mwah, lamakane bantĕr kumawruha rānak bhaṭāra.

  21 īśwara uwāca, Oṃ, anaku sang gaṇapati, mangke kami awarahe anaku, irikang ingaran sang hyang tryātmā, munggw ing śloka padārthanya, Swāso niḥśwāsaḥ samyoga ātmatrayam iti smṛtam, triśiwaṃ tripuruṣatwam aikātmya ewa śūnyatā.

  Anaku sang gaṇapati, nihan krama sang hyang tryātmā, lwirnya, śwāsa, nihśwāsa, sangyoga. Swāsa nga, ikang wāyu miluhur, niśwāsa nga, ikang wāyu misor, sangyoga nga, ikang wāyu kalih, piṇḍa nira katiga ya, tryātmā ngaranira, triśiwa sira, tripuruṣa sira, kunang ikang ekātmā, mahāśūnya sira, mapisan tang tigātmā atunggal, ya tekang ātmā ngaranira, mwah anaku sang gaṇapati hana inaranan sang hyang upadeśa, lwirnya. Pratyāhāras tathā dhyānaṃ prāṇāyāmo 'tha dhāraṇaṃ, tarkaś caiwa samādhis tu ṣaḍanggam iti kathyate. Nihan tang ṣaḍanggayoga ngaranira, kawruh anantānaku sang gaṇapati, lwirnya, pratyāhārayoga, dhyānayoga, prāṇāyāmayoga, dhāraṇayoga, tarkkayoga, samādhiyoga. Indriyāṇīndriyārthebhyo wiṣayebhyo hi yatnataḥ, śāntena manasoddhṛtya pratyāhāro nigadyate, Pratyāhārayoga ngaranya, ikang sarwwendriya winatĕk haywa wineh ri wiṣayanya, kinĕmplī citta pahomālilang yapwan enak pwa hana hningnya, mari wiṣayanya, yatika pratyāhārayoga nga, Nirdwandwaṃ nirwikārañ ca nissaktam acalaṃ tathā, yad rūpaṃ dhyāyate nityaṃ tad dhyānam iti kathyate. Dhyānayoga ngaranya, ikang ambĕk tan parwarwana tan wikārana, enak pwa hnang hningnya, nircañcala, umiḍĕng tan kāwaraṇan, ekacittānusmaraṇa pinakalakṣananya, yeka dhyānayoga nga. Pidhāya sarwadwārāṇi wāyuṃ bahiḥ prayacchati, mūrdhānaṃ wāyunodbhidya prāṇāyāmo nigadyate.

  Prāṇāyāmayoga ngaranya, tutupana nga dwara kabeh, mata, irung, kapö, tutuk, ndan ikang wāyu rumuhun ispĕn wĕtwakna haneng wunwunan, kunang yapwan wuwus dāraka wineh mtu mareng irung kalih, ndan pahalon ikang wāyu, yeka prānāyāmayoga nga. Oṃkāraṃ hṛdaye sthāpya tattwalīne śiwātmakam, śūnyātmā na ca śṛṇoti dhāraṇam iti kathyate. -- masambung

  Pustaka[uah | uah wit]

  1. "YDK BALI: Gana Pati Tattwa". YDK BALI. 2012-04-17. Kaaksés 2022-03-30.