Rustom

Saking Wikipédia


Rustom inggih punika pilem thriller kriminal mabasa Hindi India warsa 2016. Pilem puniki kasurat olih Vipul K Rawal tur kasutradarain olih Tinu Suresh Désai. Pilem Rustom kapragianain olih Akshay Kumar, Ileana D’Cruz, Arjan Bajwa miwah Esha Gupta. Pilem Rustom kaambil utawi kaangkat saking kisah nyata kasus Commander K.M.Nanavati vs. State of Maharashtra ring Bombay warsa 1959[1].

Pemeran Pilem[uah | uah wit]

Sinopsis Pilem[uah | uah wit]

Warsa 1950an, Rustom Pavri (Akshay Kumar) Perwira Angkatan Laut nganten sareng Cynthia Pavri (Ileana D’Cruz). Rustom polih pikobet krana Cynthia ketara mamitra sareng Vikram Makhija (Arjan Bajwa), timpalne. Satekane Rustom uli tugas, Rustom makatang surat cinta Vikram di lemari kurenane. Rustom mautsaha ngalih kurenane ke umahne Vikram, Rustom nepukin Cynthia sedek kagelut olih Vikram kaajak macelep ke kamarne. Rustom mawali ka umahne ngantosang Cynthia mulih. Cynthia makesyab nepukin Rustom negak di kamarne sambil maca suratne Vikram. Cynthia kamémégan tusing nyidaang nuturang pikobete ento lantas Cynthia kakalain olih Rustom.

Rustom magedi ke Armada angkatan laut tongosne megae tur nyilih pistol. Rustom ngalih Vikram miwah macelep ke kamarne, ditu lantas pembantune Vikram ningeh munyi tembakan pistol pang telu. Pembantune nyagjahin ke kamarne Vikram tur napetang Vikram suba mati kena tembak olih Rustom. Rustom nyerahang dewek ke Inspektur Vincent Lobo (Pawan Malhotra) sané langsung ngawitin penyelidikan. Preeti Makhija (Esha Gupta) nyama luhne Vikram matemu ajak jaksa penuntut madan Lakshman (Sachin Khedekar).

Kepala Redaksi koran lokal Eerich Billimoria (Kumud Mishra) sesai ngae berita ane ngranayang liu anak medalem Rustom. Angkatan laut dot melanin Rustom tur ngidih apang polisi nyerahang kasusne ke angkatan laut kewala Rustom tusing nyak. Rustom taler nolak pengacara ane kocap paling dueg tur luung. Rustom nagih apang nyidaang mragatang kasusne pedidi.

Caritayang senior Prashant Kamat (Pameet Sethi) ngirim preman ajaka dadua ka umahne Rustom matetujon ngalih dokumen penting, nanging tusing kabakatang. Cynthia merasa jejeh suud tekain preman-premane ento. Cynthia lantas ke penjara ngoraang ajak Rustom unduk Ia nepukin ada preman macelep tur ngalih-ngalihin dokumen. Cynthia taler nyaritaang indik kenehne merasa suung tur gedég dugas Rustom tugas ka London makudang – kudang bulan. Mendep – mendep, Vikram lantas maekin Cynthia tur tresna kapining Cynthia.

Suud ningeh caritane Cynthia, Rustom ngorain Cynthia nagih pis tekén Laksamana Prashant liune Rs 5 crore anggo nganti dokumen penting ane perluange. Ring persidangan, Rustom ngaku pelih diarep hakim Patel (Anang Désai). Di muncuk persidangan, Rustom kaucap tusing peling olih dewan juri krana Rustom nembak Vikram ulian ia melanin dewek. Kewala nadaksara Vincent Lobo teka uli Delhi ngabe rekaman telepone Rustom ajak Menteri Pertahanan. Rustom tusing nawang yéning munyine karekam tur kapotong ane ngranayang Rustom suba marencana lakar ngematiang Vikram. Ulian rekamane ento, liu anake ngaden Rustom mula pelih krana suba ngelah rencana ngematiang Vikram.

Petenge teka, Rustom sedek main catur di buine padidine. Vincent teka maekin. Rustom lantas nyaritaang indik kasujatiane. Rustom nuturang yéning Ia katugasang ka London nureksa kapal induk ane lakar belina olih angkatan laut, nanging Rustom makatang lambung kapale ento suba makarat tur harus kabenahin satonden kapindahang ke India. Vikram ngerayu tur nombok Rustom apang ngengkebang laporan kapale ane usah ento. Rustom nulak tur gedég ulian oraina malaksana corah. Rustom nuludang Vikram maimbuh ngebug muane. Rustom lantas majalan ka umah bosne, disubane Rustom nyaritaang indik bikasne Vikram, Rustom makesyab wireh bosne ento bareng maseka ajak Vikram. Vincent matakon tekén Rustom, nguda tusing ngoraang di pengadilan indik pikobet kapal induk. Rustom ngoraang, Ia tusing nyak yéning rakyat ring India tusing percaya buin ajak Angkatan Laut, ulian ada ane korupsi.

Pustaka[uah | uah wit]

  1. "RUSTOM". JENDELA MATA (ring Inggris). 2016-11-21. Kaaksés 2021-05-24.