Robin Hood

Saking Wikipédia

Robin Hood adalah pahlawan dursana legéndaris sané pamahbah nyané katuturang ring satua Inggris miwah sanlantur nyané kasinahang ring susastra miwah pilem. Manut legénda, ia punika pamanah miwah pendekar pedang sané wikan. Ring makidang vérsi legénda, ida kagambarang dados satunggil bangsawan, ring pasatuan ulang modérn ia kagambarkan sampun mayuda ring Yuda Salib sadurung mawali nuju Inggris antuk ngambil tanah nyané sané kaambil olih Sheriff. Ring vérsi pinih purwa sané kauningin, ia dados anggota kelas yeoman. Sacara tradisional kagambarang makuaca Lincoln ijo, taler kanikayang sampun mamaling saking jadma sugih miwah ngaturang asil nyané majeng jadma lacur.