Quilombola

Saking Wikipédia


Anak istri Quilombola

Quilombola (kaucapang [kilõˈbɔlɐ] ring basa Portugis) inggih punika wasta sané kaicén ring wong Afrika-Brazil sané meneng ring quilombo, inggihnyané désa-désa sané kawangun olih sentana sepangan Afrika-Brazil sané nglontodin saking perkebunan sané wénten ring Brazil ngantos warsa 1888. Quilombola sané pinih kasub inggih punika Zumbi miwah quilombo sané pinih kasub inggih punika Palmares.

Babad[uah | uah wit]

Ring abad ka-16, ngawitin wénten sepangan akéh ring Amérika, utamannyané ring Brazil. Sepangan akéh kabakta ka Brazil saking Afrika. Ring Brazil sepangan makarya ring perkebunan gendis miwah ring tambang tur sai-sai kaayak-kaayak olih tuannyané. Manut ring legénda, wénten anak istri sané mawasta Aqualtune. Ida duk rihin dados putri raja ring Angola. Ida kakawulayang ring silih tunggil payudan ring Kongo raris kabakta ring Brazil. Drika Aqualtune, wiadin bobot, nglontodin sareng sepangan sané tiosan tur ngwangun quilombo sané mawasta Palmares. Raris Palmares dados silih tunggil quilombo sané ageng pisan ring Brazil. Ring warsa 1630an Palmares katitah olih putran Aqualtuné sané mawasta Ganga Zumba. Palmares dados unteng pertanian tur kramannyané sai-sai mbahak tur ngebug kota-kota Portugis. Puniki mawinan Portugis ngawitin payudan sareng Palmares nanging utsahannyané sami tan mapikolih. Nanging, mawinan payudan sané ketah kalaksanayang, ring warsa 1678 Ganga Zumba cumpu nénten nrima malih sepangan anyar tur muputang mbahak Portugis. Ida cumpu malih magingsir ka genah sané tiosan. Ponakan Ganga Zumba sané mawasta Zumbi nyengguh puniki pinaka pengkhianatan; raris Ida nyetik Ganga Zumba tur dados raja Palmares. Zumbi nénten cumpu shanti sareng Portugis. Payudan sareng Portugis ngawitin malih tur ring akhir Portugis ngaon tur ngical Palmares ring warsa 1694. Krama Palmares akéh sané kapademang. Salanturnyané Zumbi miwah Palmares dados cihna palawan.

Kapanggihin[uah | uah wit]

Ring kala Palmares wénten quilombo lianan sané akéh. Sepangan maiketan sareng wong pribumi. Puniki mawinan Quilombola rahinané mangkin campuhan wong Afrika miwah pribumi. Quilombola meneng ring alas, joh saking wong Éropa. Sasampun Palmares kaical, Quilombola ili ring alas utawi kapademang. Budaya Quilombola ring alas inggih punika campuhan budaya pribumi campuh Portugis miwah Afrika. Ngantos warsa 1970an, pamarintah miwah anak-anak Brazil makasami percaya yén Quilombola sampun kapademang sami. Nanging, duk warsa 1970an anak jaba manggihin désa Quilombola. Anak-anak jaba punika geginanyané dados tukang ngetep taru. Daweg Ida sami manggihin Quilombola, Ida nyengguh Quilombola meneng ring tanah punika tan paizin tur nganikain Quilombola lunga saking drika. Nénten wénten anak sané precaya yén Quilombola sané asli kantun wénten ring alas.

Hak Tanah[uah | uah wit]

Ring warsa 2003 Présidén Lula kaping kapertama ngakuin hak tanah kanggé Quilombola.[1] Nanging Présidén Brazil sané mangkin, Jair Bolsonaro naén maosang yéning Ida nénten nerima hak tanah kanggé Quilombola miwah anak pribumi.[2] Rahinané mangkin wénten kirang-langkung 16 yuta anak Quilombola ring Brazil, sané meneng ring 2.926 quilombo. Quilombola sané pinih akéh tiwas.[3]

Pustaka[uah | uah wit]

  1. "DECRETO Nº 4.887, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003". Présidéncia da Republica do Brasil.
  2. "Their forefathers were enslaved. Now, 400 years later, their children will be landowners". The Guardian.
  3. "Descendants of slaves still suffer in Brazil". Reuters.