Poos

Saking Wikipédia

Poos inggih punika toya sané kawéntenannyané ring cangkem. Poos ring Bali ketah kabaos paes. Poos punika madaging eletrolit sané mawiguna pisan ring sistem metabolisme. Poos taler madaging enzim-enzim sané becik prasida maguna dados antibiotik. Beburon sakadi meong miwah kuluk sering pisan nyelékin déwékné yén matatu, punika mawinan poos prasida kaanggén nyegerang tatu.