Poerbatjaraka

Saking Wikipédia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Poerbatjaraka inggih punika ilmuwan Jawa taler budayawan sané utamannyané sutindih ring sastra Jawa Kuno. Poerbatjaraka madué wasta inggih punika Prof. Dr. Radén Mas Ngabéhi Poerbatjaraka. Ida embas ring Surakarta, warsa 1884 tur séda ring Jakarta, warsa 1964, ritatkala mayusa sawatara 79-80 warsa.

Ajin idané inggih punika abdi dalem keraton Kasunanan Surakarta sané maparab Radén Tumenggung Purbadipura. Ajin idané silih sinunggil sastrawan sané ngaryanin perjalanan-perjalanan Sunan Pakubuwana X ring wentuk tembang. Poerbatjaraka madué wastan alit inggih punika Lesya. Ida ngranjing ring HIS (Hollandsch-Indische School) salami 7 warsa. Drika ida malajah basa Melayu, basa Belanda, miwah kaweruhan sané tiosan. Ida seneng ngewacén buku utawi lontar sastra. Ritatkala ida kantun truna, ida sampun malajah ngawacén kitab-kitab Jawa Kuno sané marupa manuskrip. Ida ngamolihang kitab punika ring perpustakaan ajinnyané. Ida kayun mlajahin sastra Jawa Kuno ritatkala kacunduk buku sané kasurat olih Prof. Dr. Hendrik Kern.

Poerbatjaraka naenin ngirim séwalapatra ka Résiden Surakarta. Santukan ida wikan ring kaweruhan, Résiden Surakarta ngicénin ida tugas ring Batavia/Jakarta warsa 1910. Irika ida makarya sareng Dinas Purbakala ring Muséum Gajah. Ritatkala punika ida ngamolihang wasta Poerbatjaraka. Wastan puniki mawit saking kruna Purba sakadi wastan ajinnyané miwah Caraka saking aksara Hanacaraka sané madué arti utusan.

Indik kulawarga, Poerbatjaraka marabian sareng R.A Musimah, tur madué pianak istri sané mawasta R.Ay.Ratna Himawati. Sasampun kemerdékaan Indonésia, ida makarya dados profésor ring Univérsitas Indonésia (Jakarta), Univérsitas Gadjah Mada (Yogyakarta) miwah Univérsitas Udayana (Dénpasar, Bali). Sawiréh sutindih ring kaweruhan, ring Dénpasar ida ngwangun Fakultas Sastra. Ring Fakultas Sastra sané mangkin mawasta Fakultas Ilmu Budaya Univérsitas Udayana, wastan ida kaanggén wastan gedung sawiréh ida berjasa ring pendidikan.

Pustaka[uah | uah wit]