Cebur nuju daging

Plato

Saking Wikipédia
Plato

Plato wiadin Platon (basa Yunani: Πλάτων) ento filosof Yunani kuna uli Athéna, sisya uli Sokratés ané paling kasub, muah guruné Aristotélés. Pagaénné ané magoba paomongan di pantarané duang anak unduk filosofi, enu genep. Filosofi Yunani Kuna muah filosofi Kauh umumné kena panglimbak ané gedé pesan uli pagaéné, enu nganti dinané ené. Plato nulis Pasuluh Sokratés, Sangkep; ditu Plato marembug semara, Protagoras, Parménidés muah Theaitétos, Negeri muah Hukum; ditu Plato ngambar negeri idamané.

Krana pagaéné, Plato ajak guruné Sokratés muah sisyanné Aristotélés, kaucap dadi silih tunggil tokoh ané paling mabuat di jagaté.