Modul:IPAc-en/pronunciation

Saking Wikipédia

Dokuméntasi antuk modul puniki prasida kakardi ring Modul:IPAc-en/pronunciation/doc

-- Based on en.wiki date September 26th, 2019
-- This module contains pronunciation-key data for [[Module:IPAc-en]].

return {
	{
		code = 'lang',
		text = 'English:'
	},
	{
		code = 'pron',
		text = ''
	},
	{
		code = 'local',
		text = 'locally'
	},
	{
		code = 'ipa',
		text = '[[International Phonetic Alphabet|IPA]]:'
	},
	{
		code = 'also',
		text = 'also'
	},
	{
		code = 'uk',
		text = '[[British English|UK]]:'
	},
	{
		code = 'us',
		text = '[[American English|US]]:'
	},
	{
		code = 'uklang',
		text = '[[British English]]:'
	},
	{
		code = 'uslang',
		text = '[[American English]]:'
	},
	{
		code = 'ukalso',
		text = '[[British English|UK]] also'
	},
	{
		code = 'usalso',
		text = '[[American English|US]] also'
	},
	{
		code = 'alsouk',
		text = 'masih [[British English|UK]]:'
	},
	{
		code = 'alsous',
		text = 'masih [[American English|US]]:'
	},
}