Cebur nuju daging

Mesuryak

Saking Wikipédia

Mesuryak pinaka silih tunggil tradisi sané kamargiang olih krama Bali ring Dusun Bongan Gedé, Kabupatén Tabanan. Tradisi Masuryak puniki kamargiang nyabran rahinan Kuningan, ketah kalaksanayang ring jam sia semeng kantos jam roras tengai. Tradisi punika kamargiang olih kramané antuk maseksek-seksekan majarah jinah sinambi masuryak. [1]

Sadurung ngawitin tradisi masuryak punika, kramané sami nglaksanayang pamuspan ring pura kahyangan tiga, wusan punika kramané sami nyiagayang saluir banten upakara, raris margiang tradisi masuryak.

Masuryak pinaka cihna bhakti majeng para lelangit sané sampun nyujur sunia loka. Masuryak puniki matetujon ngicen bekel marupa banten pangadegan utawi sasajen ring ajeng lebuh pakarangan. Banten punika madaging baas, taluh, miwah pis bolong. Tradisi masuryak puniki pinaka cihna karahayuan. Tradisi masuryak sampun katami saking nguni rauh mangkin olih krama ring Desa Bongan, punika mawinan nénten kauningin saking pidan tradisi puniki kalaksanayang. Krama ring Desa Bongan setata nglaksanayang tradisi puniki kadasarin antuk manah suci nirmala, pinaka cihna ngaturang rasa angayubagia majeng saluir sané sampun kapaica olih Ida Hyang Widhi Wasa miwah leluhur ring kauripan puniki. Sajeroning nglaksanayang tradisi masuryak akéh kramané sané maseksek saha saling singguk, nanging kahanan punika nénten nyurudang kayun kramané masuryak saling pakenyemin nyinahang rasa seneng subagia. [2]

Pula-pali Tradisi Masuryak[uah | uah wit]

Sajeroning nglaksanayang tradisi masuryak, wénten makudang pula-pali utawi dudonan acara sané patut kamargiang olih kramané, inggih punika:

  1. Ngamargiang pamuspan ring merajan miwah pura kahyangan tiga sané kaénter olih sang maraga suci inggihan pamangku utawi panglingsir ring désa punika.
  2. Nyiagayang banten miwah piranti marupa jinah, inggihan jinah logam miwah kertas. Jinah punika katurang sasidan-sidan kulawarga sané margiang tradisi punika.
  3. Tradisi masuryak, antuk ngentungang jinah, raris kajarah antuk kramané irika sinambi saling pakedék pakenyu nyinahang rasa bagia. Jinah punika pinaka cihna bekel sané katurang olih kulawargané sami majeng para lelangit sané sampun nyujur sunia loka.

Dudonan masuryak punika madue kalih teges. Sané kapertama, banten pangadegan sané katurang saha pamuspan sané kamargiang olih kramané pinaka cihna bhakti ring niskala. Kaping kalih, ngentungang jinah ka luhur saha kajarah olih krama sinambik masuryak pinaka cihna bhakti sekala, mungguing makasami yadnya sané katurang pacang ngwetuang karahajengan saha karahayuan ring kauripan. [3]

Pustaka[uah | uah wit]

  1. Media, Kompas Cyber (2022-10-22). "Mengenal Mesuryak, Tradisi untuk Memberikan Bekal Pada Leluhur di Bali Halaman all". KOMPAS.com (ring Indonesia). Kaaksés 2023-02-25.
  2. "Tradisi Mesuryak Bali, Tradisi Mengantar Roh Leluhur Masyarakat Bali | Kintamani.id" (ring Inggris). 2017-11-16. Kaaksés 2023-02-25.
  3. "Tradisi Mesuryak di Bongan Gede “Diboyong” Juga Ke Lampung - balitopnews.com". www.balitopnews.com. Kaaksés 2023-02-25.[permanent dead link]