Mal:Val

Saking Wikipédia


[cingak] [uah] [babad] [apus singgahan] Dokumentasi


Lua error ring package.lua baris 80: module 'Modul:Transclusion_count/data/V' not found.


Template keanggén nyajiang nilai ring notasi ilmiah, rumasuk sané nénten kapastika lan/utawi satuan, sekadi sané katentuang olih Wikipédia Manual of Style.

Pemahbah[uah wit]

Val spesialisasi ring nilai numerik, kautama sané nganggén notasi ilmiah, notasi nénten kapastika, taler sané medué nilai nganggén satuan fisik. Mawinan keatur olih Manual of Style, Val ngaryaning luaran sané karereh taler nénten karusak antuk garis.

Nyatayang angka:

 • {{val|123456.78901}}nilai, kaformat nganggé gap: 123456.78901, utawi nganggén |fmt=commas123,456.78901
 • {{val|number|number}}nilai ± nénten kapastika, sekadi 123,478±56
 • {{val|number|(number)}}nilai(nénten kapastika), sekadi 12,345(56)
 • {{val|number|number|number}}nilai +uncertainty
  −uncertainty
  sekadi 1234+56
  −78

Nyatayang nilai pengukuran: {{val|4|ul=m2}}m2. m2 silih tunggil "kode satuan" sané keanggén Val antuk ngerereh tautan ring artikel satuan taler dados pemformatan simbol satuan. Val nautang unit ring kaca sané wénten ring berkas antuk ipun. Cingak {{Val/list}}.

Wénten kode satuan san3 Val uning miwah keanggén "util code". Kode satuan punika aran satuan sané kasingkat, sakéwanten puniki prasida keangén satuan gabungan utawi satuan, Cingak Module:Val/units.

Wénten fléksibilitas kode-satuan sané prasida nganggén papat paraméter mekarya ring sistem kode-satuan: napiké pacang ngubungang siki utawi nénten, (cingak Overlinking), taler napiké pacang ngubungan pembilang utawi penyebut rasio satuan sané kapisah.

 • {{val|number|ul=unit code}}angka simbol, sekadi 9.8 km2
 • {{val|number|u=unit code}}simbol angka, sekadi 9.8 km2
 • {{val|number|u=unit code|upl=unit code}}simbol kode/simbol, sekadi 9.8 gal/mnt
 • {{val|number|ul=unit code|up=unit code}}simbol simbol/angka, sekadi 9.8 pc/warsa

Antuk mintasin sistem kode satuan, ri kala |u= nénten nguningin kode satuan Idané, ipun pacang narima wikitext taler ngarénder sekadi biasan3.

 • {{val|5.4|u=[[kg]]&sdot;[[meter|m]]/s<sup>2</sup>}}5.4 kgm/s2
 • {{val|7.6|u=[[méter per detik kuadrat|m/s<sup>2</sup>]]}}7.6 m/s2

Cingak Module:Val/units antuk cara nambahin satuan ring sistem kode satuan.

Wénten angka miwah kode satuan nénten cukup. Awalan utawi akhiran malih kasedia, |p= miwah |s=.

 • {{val|7600|u=C&sdot;Ga|p=>|s=<}}>7600 C⋅Ga<
 • {{val|7600|u=C|p=<span style="color:green"><sup>|s=</sup></span>}}7600 C

Cingak {{val/testcases}} antuk ngawikanin paraméter val antuk conto. Puniki komprehénsif, miwah wénten luwih saking 100 conto.

Pasogsag[uah wit]

Val perlu tigang paraméter sané nénten perlu kecawis aran ipun. Sané kapertama patut nilai numerik. Ritatkala angka sané kalih miwah katiga situnggil angka, ipun dados mekudang-kudang notasi sané kanénten kapastikayan, menawi paraméter nénten mearan sané kalih talér keanggén gramatikal ngabung angka kapertama miwah ketiga.

Val ngaryaning genah ring nampek paraméter sané nénten kasebut aran ipun.

Kapertama utawi |1= Sejumlah notasi titik desimal utawi ring notasi e. Dasar utama saking ekspresi Val.

{{val|1234567.1234567}}1234567.1234567
{{val|.1234}}0.1234                    (nambahin nol)
{{val|+1234}}+1234                     (menampilang tambah)
{{val|-1234}}−1234                     (nganti tanda hubung kurang antuk tanda kurang)
{{val|12e34}}12×1034                (notasi E)

|fmt= Olih default, angka kaformat antuk celah sané melasin kelompok tigang digit ring wagian wilangan bunter miwah pecahan.

Menawi, olih default, wilangan bunter papat digit nénten kaformat; ngangén |fmt=gaps antuk ngemaksa celah.
Anggén |fmt=commas antuk ngewatesin wagian wilangan bunter saking angka nganggén koma.
Anggén |fmt=none antuk nénten ngeformat (nénten wénten gap utawi koma).
{{val|1234567.1234567}}1234567.1234567
{{val|1234567.1234567|fmt=commas}}1,234,567.1234567
{{val|1234}}1234
{{val|1234|fmt=gaps}}1234
{{val|1234.5}}1234.5
{{val|1234.5|fmt=none}}1234.5

|end= Genahan sesuatu ring akhir nomor utama (sedurung sané tiosan prasida nyarengin).

{{val|11|end=<END>}}11<END>
{{val|11|22|end=<END>}}11<END>±22
{{val|1111|(22)|end=<END>}}1111<END>(22)
{{val|11|22|33|end=<END>}}11<END>+22
−33

{{val|11|ul=m/s|end=<END>}}11<END> m/s

Kaping kalih utawi |2= kanénten pastikayan ngangén format napi dados.

{{val|11|22}}11±22
{{Val|11|(22)}}11(22)
Gabungan antuk ngabungang kalih angka. Mwiguna natuk rentang, luaran tata basa, mst.
{{val|11|-|33}}11–33
{{val|11|–|33}}11–33
{{val|11|,|33}}11, 33
{{val|11|by|33|e=9}}(11 olih 33)×109
{{val|11|and|33|end=$}}11$ miwah 33$
{{val|11|or|33}}11 utawi 33
{{val|11|to|33}}11 nuju 33
{{val|11|x|33}}11 × 33
{{val|11|×|33}}11 × 33
{{val|11|/|33|ul=m/s}}11/33 m/s
Rengain antuk tanda hubung utawi x, sajebag ipun polih luaran sané patut.

Kaping tiga utawi |3= Kanénten pastikayan asimetris.

{{Val|11|22|33}}11+22
−33

|errend= utawi |+errend= miwah |-errend= Nambahin situnggil risampuné Kanénten pastikayan.

{{val|11|22|errend=<Errend>}}11±22<Errend>
{{val|11|22|33|+errend=<+Errend>|-errend=<−Errend>}}11+22<+Errend>
−33<−Errend>

|u= or |ul= The unit code. Val nambahang spasi miwah satuan.

|ul= Tautang satuan.
|u= Nénten nautang satuan. Taler narima wiki markup dados penyalin kode satuan.
{{val|11|ul=m}}11 m

|up= utawi |upl= Kode unit, menawi nénten spasi, Val nambahang garis méréng miwah satuan, satuan "per" (penyebut), antuk ngewentuk rasio.

|upl= Tautang per satuan.
|up= Nénten nautang per satuan.
Rasio prasida kadiri antuk kalih kode satuan, utawi awalan miwah kode satuan. Val pacang nambahin tanda kurung ring disambiguasi, ri kala kode satuan medué titik utawi garis méréng.
{{Val|11|ul=J/C|upl=F/m}}11 (J/C)/(F/m)
{{Val|11|upl=acre|p=$}}$11/ékar
{{Val|11|ul=km/s|upl=Mpc}}11 (km/s)/Mpc
{{Val|11|ul=kg.m|upl=s-2}}11 (kg⋅m)/s−2

|p= Awali sajebang ekspresi Val. Non-spasi, menawi narima markup.

{{Val|11|22|ul=m/s|p=<Prefix>}}<Prefix>11±22 m/s
{{Val|11|22|ul=m/s|p=<Prefix>&nbsp;}}<Prefix> 11±22 m/s

|s= Sufiks sajebag ekspresi Val. Non-spasi, menawi narima markup.

{{Val|11|22|ul=m/s|s=<Suffix>}}11±22 m/s<Suffix>
{{Val|11|22|ul=m/s|s=&nbsp;<Suffix>}}11±22 m/s <Suffix>

|e= Éksponen. Dados alternatif narima notasi ring paraméter kapertama; puniki éksklusif (cingak pesogsag "kapertama" ring duur).

{{Val|11|22|33|e=11}}11+22
−33
×1011

{{Val|11e11|22|33}}11+22
−33
×1011

|long scale= Biasa nyané situnggil satuan punika éndep sekadi ton miwah miliar arti nyané 1×109. Menawi wentén versi lantang saking satuan punika taler tiosan. Nganggén |long scale=on antuk netapang santuan Idadané dados penyalin ring skala lantang. Tautan kode satuan pacang kauwah miwah pacang kawatek sané matiosan ring tabel. "Cingak skala lantang miwah endep".
|nocategory= Rikala kasetél ring nilai napi dadosné, kaiwangan ring kewigunaan templat puniki nénten pacang ngaryanin kaca katambahin ka kategori Kaca sané nganggén format mal iwang. Puniki kawiguna antuj dokumentasi miwah kaca pangujian sané nénten perlu kabenahin.

Pikobet[uah wit]

Wentén pangecekan ketat ring validitas pasosag; sawilang pawigunaan sané iwang pacang ngasilang pikobet, sané katampilang nganggén {{FormattingError}}. Kaca sané medué pikobet pengangge mal puniki pacang tampil ring Kategori:Kaca sané nganggé format mal iwang.

Val meriksa paraméter sané nénten kadukung miwah nyawis peringatan sané relatif alus tikala katemu. Cingak kategori pelacakan anggén ngelacak sajebag kaiwangan ring wiki. Klik mouse ring duur "Pengajin" antuk nyungakin detail nyané. Sekadi napi wentuk pengajin punika:

 • {{val|1.23|exp=6|u=m/s}}1.23 m/sPikobet ring {{val}}: Val paraméter "exp=6" nénten kadukung
 • {{val|1.23|us=kbit/s}}1.23Pikobet ring {{val}}: Val paraméter "us=kbit/s" nénten kadukung
 • {{val|1.23|.05|.04|.03|u=m/s}}1.23+0.05
  −0.04
   m/s
  Pikobet ring {{val}}: Val paraméter 4 kahima

Format angka[uah wit]

{{Val}} ngasilang pemformatan sané sepatutné olih Wikipédia Manual of Style.

MOS ngerekoméndasiyang pinaka angka-angka becik kewatesin nganggén spasi tipis ring kekalih sisi desimal, utawi koma ring kiwa taler nénten wénten pewates ring sisi kenawan. Artikel patut konsistén selanturnyané antuk gaya pewatesan. Default mal ring gaya sadurungné, puniki prasida keanggén |fmt= (cingak duur).

Wantek[uah wit]

Kunci wantek antuk sewilang satuan sané prasida kasortir kacingak ring Template:Val/list.

Puniki conto langsung sané nikayang markup minimal antuk tabel sané prasida kawantek:

{| class="sortable"
! Val tes wantek
! Rung satuan dasar
|-
| {{val|3|ul= Mm }}
| {{val|3000000|u=m}}
|-
| {{val|4e6|ul= m }}
| {{val|4000000|u=m}}
|-
| {{val|1|ul= km }}
| {{val|1000|u=m}}
|-
| {{val|5e3|u= m }}
| {{val|5000|u=m}}
|-
| {{val|2|u=  m }}
| {{val|2|u=m}}
|}
Klik antuk wantek ↓
Val tes wantek Ring satuan dasar
Mm 3000000 m
4×106 m 4000000 m
km 1000 m
5×103 m 5000 m
2 m 2 m

Nilai sané kekait sareng ekspresi Val minakadi.

 1. Nilai numerik punika titik awal.
 2. Rikala unit medué Awalan SI, wantekan ageng nyané katentuang.
 3. Nilai satuan saking sistem unit sané katetapang soang-soang.
 4. Rikala satuan puniki komposit, sawilang subsatuan kakaliyanh utawi kawagi per dimensi ipun.
 5. Hasil nyané katerusang ring {{ ntsh}} sané nerapang rumus normalisasi.
 6. Luaran {{ntsh}} katambahang (wantah saking parilaksana, sekadi "Mengkeb") ring jero tabel sekadi biasa, saking atribut data-sort-value ring tabel.

Luwih akéh conto ekspresi[uah wit]

Angka[uah wit]

{{val|1234567.1234567}}1234567.1234567
.{{val|  1234567.1234567   }}. → .1234567.1234567.
{{val|.1234567|fmt=commas}}0.1234567
{{val|+1234567|fmt=commas}}+1,234,567
{{val|-1234567}}−1234567

Kanénten pastikayan[uah wit]

{{val|1.234|0.005}}1.234±0.005
{{val|1.234|0.005|e=3}}(1.234±0.005)×103
{{val|1.234|+0.005|-0.006}}1.234+0.005
−0.006

{{val|1.234|(5)}}1.234(5)

Satuan[uah wit]

{{val|1.234|u=m}}1.234 m
{{val|1.234|u=m2}}1.234 m2
{{val|1.234|ul=m}}1.234 m
{{val|123.4|ul=USgal}}123.4 US gal
{{val|12.34|ul=mpgimp}}12.34 mpgimp

{{val|12.34|u=deg}}12.34°
{{val|1.234|0.005|u='}}1.234′±0.005′
{{val|1.234|+0.005|-0.006|u="}}1.234″+0.005″
−0.006″

{{val|1.234|u=%}}1.234%
{{val|1.234|end=&nbsp;[[m/s]]}}1.234 m/s

{{val|12.34|u=degC}}12.34 °C
{{val|12.34|u=K}}12.34 K

Eksponen[uah wit]

{{val|1.234e5|ul=m}}1.234×105 m
{{val|1.234|e=5|ul=m}}1.234×105 m

{{val|1.234e7|0.056}}(1.234±0.056)×107
{{val|1.234|0.056|e=7}}(1.234±0.056)×107

{{val|1.23456e-9|+0.00007|-0.00008|ul=m/s}}1.23456+0.00007
−0.00008
×10−9 m/s

{{val|1.23456|+0.00007|-0.00008|e=-9|ul=m/s}}1.23456+0.00007
−0.00008
×10−9 m/s

{{val|1.234e7|0.056|ul=psi}}(1.234±0.056)×107 psi
{{val|1.234|0.056|e=7|ul=psi}}(1.234±0.056)×107 psi

{{val|1.234e-2|(5)}}1.234(5)×10−2
{{val|1.234|(5)|e=-2}}1.234(5)×10−2

Prefiks/sufiks[uah wit]

{{val|12.34|p=Δ&nbsp;}}Δ 12.34
{{val|12.34|u=%|p=≅}}≅12.34%
{{val|12.34|0.25|s=%}}12.34±0.25%

Pembilang/penyebut[uah wit]

{{val|1.234|e=7|ul=W|up=m2}}1.234×107 W/m2

Pangulangan digit[uah wit]

{{val|1.2|end={{overline|34}}|e=7|ul=W|up=m2}}1.234×107 W/m2

Luwih akéh conto tiosan[uah wit]

Cingak testcases ring {{val/testcases}}.

Cingak malih[uah wit]

Mal:Basepage subpage

Data Mal[uah wit]

Puniki dokumentasi TemplateData anggén template sané nganggén VisualEditor miwah peralatan liyane; lihat laporan error bulanan untuk template ini.

TemplateData for Val

Mal puniki keanggén antuk ngemudahang nyajiang nilai ring notasi ilmiah, rumasuk kanénten pastikayan lan/utawi satuan, seuningné katentuang olih Wikipedia's Manual of Style.

Paraméter mal[Kalola DataMal]

Templat ini lebih menyukai format parameter dalam satu baris.

ParaméterDéskripsiSorohStatus
Number1

Angka ring notasi titik desimal utawi ring notasi. Dasar utama saking ekspresi Val.

Conto
-12.12345e9
Krunaperlu
Kanénten pastikanyan2

tanpa pidarta.

Krunadadi-dadi
Kanénten pastikanyan asimetris-3

tanpa pidarta.

Krunadadi-dadi
Formatfmt

Saking default, angka kaformat nganggén gap sané ngemelasang kalompok tigang digit ring wagian wilangan bunter miwah pecahan. Menawi, saking default, wilangan bunter papat digit nénten kaformat; nganggén "gaps" (nénten nganggén tanda kutip) antuk memaksa gap. Anggén nilainya "commas" (nénten nganggén tanda kutip) antuk ngewatesin wagian wilangan bunter saking angka nganggén koma. Anggén "none" (nénten nganggén tanda kutip) antuk nénten ngeformat (nénten nganggén gap utawi koma).

Conto
koma
Krunadadi-dadi
Puputend

Nganggén sesuatu ring untat nomor utama (sadurung wénten nyarengin).

Krunadadi-dadi
Satuanu

Kode satuan. Ruang miwah satuan pacang ketambahang sesampuné nomor.

Conto
m
Krunadadi-dadi
Satuan – wikilinkedul

Kode satuan sané pacang ketautang ring kaca sareng informasi satuan. Ruang miwah satuan puniki katambah sesampuné nomor.

Conto
m
Krunadadi-dadi
Satuan patut kaawalin antuk garis méréng (/)up

Kode satuan, nganggén mal nambahang garis méréng miwah satuan, "per" satuan (penyebut), antuk ngewentuk rasio.

Conto
s
Krunadadi-dadi
Satuan sané kaawalin antuk garis méréng (/) – wikilinkedupl

Kode satuan ketautan, sané nambahang garis méréng miwah satuan, "per" satuan (penyebut), antuk ngewentuk rasio.

Conto
s
Krunadadi-dadi
Prefiksp

Prefiks antuk sajebag ekspresi Val. Non-spasi, sakéwanten narima markup.

Dagingdadi-dadi
Sufikss

Suffix antuk sajebag ekspresi Val. Non-spasi, sakéwanten narima markup.

Dagingdadi-dadi
Eksponene

Val utawu narima notasi ring paraméter kapertama; puniki saling eksklusif (cingak paraméter Nomor).

Conto
9
Angkadadi-dadi
errenderrend

tanpa pidarta.

Nénten kauningindadi-dadi
44

tanpa pidarta.

Nénten kauningindadi-dadi
55

tanpa pidarta.

Nénten kauningindadi-dadi