Kruna polah

Saking Wikipédia

Kruna polah inggih punika kruna lingga sané polih anusuara sekadi nu, m, n, ng.

  1. Anusuara ny, saluiring kruna aran sané mapangawit antuk aksara j, c, s yéning polih anusuara ny dados kruna kria (kata kerja) umpami: Jarag - Nyarag, Sampat- Nyampat, Cokot - Nyokot
  2. Anusuara m, saluiring kruna aran sané mapangawit antuk aksara p miwah b yéning polih anusuara m mauwah dados kruna kria. umpami: Pegat - Megat, Besbes - Mesbes, Pingseg- Mingseg, Batek - Matek
  3. Anusuara n, pacang nguwah kruna aran sané mapangawit antuk aksara t miwah d dados kruna kria. umpami: Dingeh - Ningeh, Timbang - Nimbang
  4. Anusuara ng, yéning wénten kruna lingga sané mawentuk kruna aran sané mapangawit antuk aksara k, g polih anusuara ng, kruna lingga punika pacang mauwah dados kruna kria. umpami: Kadik - Ngandik, Getok - Ngetok

Pustaka[uah | uah wit]