Kethoprak

Saking Wikipédia

Kethoprak inggih punika pinaka silih tunggil seni pertunjukan sané wit saking Jawa Tengah. Kruna Ketoprak saking piranti sane mawasta tiprak, kawastanin kadi punika duaning suarannyane prak...prak...prak. Yening selehin saking lengkarane ketoprak inggih punika kesenian marupa drama sane kalampahang olih kelompok ring panggung. Seni pertunjukan ketoprak masaih sareng pertunjukan wayang orang sakéwanten malianan lampah miwah téma sané kasolahang. Para yowanane nyuarayang piranti punika antuk nepak saha kairingin antuk tembang dolanan. Sajeroning sasolahan seni ketoprak, sandiwara kasarengin antuk tembang-tembang jawa, kairingin taler antuk gamelan. Tema ketoprak wénten akeh, inggihan marupa téma satua, wiracarita, sejarah, indik kauripan aab mangkin, taler wénten ngambil téma luar negeri. Ring pamentasané akéh madaging bebanyolan.[1] Sue pamentasanne sawetara papat kantos nem jam. Yadiastun akeh wenten pauwahan utawi panglimbak sajeroning aab jagate mangkin, sakewanten pakem kesenian ketoprak nenten kaicalang. Sang sane ngripta kethoprak inggih punika Kanjeng Raden Tumenggung Wreksodinigrat duk warga siu domas sia dasa kutus (1898).

Kesenian ketoprak ketah mawiguna pinaka: sarana sajeroning ngamargiang upacara agama. Sane kaping kalih pinaka panglilacita, duaning sjaeroning pamentasan ketoprak punika taler wenten pabligbagan bebanyolan. Sane kaping untat taler pinaka sarana kanggen malajah, duaning sajeroning pabligbagan sane wenten ring ketoprak taler ngicen pawarah-warah sane dahating mautama majeng kauripan.

Lakon[uah | uah wit]

Wenten adasa lakon kethoprak minakadi Rara Hoyi, Karang Saambong, Pangeran Raditya, Samboja Kapugeran, Angreni, Brubuh Pati, Ndepati Bumi Pertiwi, Nyah Yjoen, miwah Ki Ageng Suryo Mentaram. Para lampah utawi tokohne ketah nganggen busana adat jawa. Basa sane kanggen taler sampun keni ius globalisasi, dumun ngangge basa jawa mangkin sampun akeh ngangge basa Indonesia ri sajeroning pementasan.

Ceciren[uah | uah wit]

 1. Tema carita sane kabaktayang akeh, minakadi saking satua, babad, sejarah, miwah sane tiosan.
 2. Nenten nganggen naskah utawi skenario
 3. dramatik lampah mapaiketan ring wayang kulit purwa
 4. Paabligbagan sane wenten ring lalampahan wantah improvisasi
 5. Tata wiraga nenten ngangge pakem
 6. Tata payasan saha busanane sakadi lampah nyata
 7. nganggen gamelan Jawa
 8. nganggen keprak miwah tembang
 9. Runtutan caritane sakadi lelampahan biasa, madaging alur, tokoh, latar, tema, saha piteket[2]

Pustaka[uah | uah wit]

 1. "SCyMark". scymark.semarangkota.go.id. Kaarsipin saking versi asli tanggal 2023-03-12. Kaaksés 2023-03-12.
 2. Team, Ruangguru Tech. "Ketoprak adalah drama rakyat tradisional Jawa Teng..." roboguru.ruangguru.com (ring Indonesia). Kaaksés 2023-03-12.