Jiddu Krishnamurti

Saking Wikipédia


Jiddu Krishnamurti

Jiddu Krishnamurti (12 Méi 1895 – 17 Fébruari 1986) inggih punika filosof miwah panyurat saking India. Ritkala Ida kantun alit, Ida kasayagayang mangda kadadosang Guru Sajagat anyar, nanging Ida raris nulak kalungguhané punika tur medal saking sekaa Théosofi sané wénten ring ungkurné.[1] Ida miwah pakaryané maiketan sareng révolusi diri, ambekné manahé, méditasi, pitakén, iketan ring pantaraning manusa, miwah uwahan ring sajeroning kramané. Ida maosang indik révolusi diri sané patut kaanggén ring manusa makasami, tur kocap uwahané punika nénten prasida dados mawinan saking jaba, minakadi saking agama, pulitik, utawi sosial.

Duk warsa 1929 Ida piorah:

Titiang ngugu yéning kawiaktiané inggih punika minakadi tanah sané nénten wénten margi-margi; mawinan punika nénten mrasidayang katampekin liwat margi ecén kémanten, agama utawi sekaa ecén kémanten. Puniki sané gugu titiang. Kawiaktiané nénten madué wates, alig-alig tur nénten mrasadiyang kadabdabang. Nénten dados wénten sekaa sané kadadosang mangda manusa ring margi puniki utawi punika nuju kawiaktiané. Titiang nénten kayun manusa nyarengin titiang. Wantah manusa ngawitin milu anak sané tiosan, manusané punika sampun nénten milu kawiaktiané malih. Titiang nénten ikun yéning ragané sami ngrungu utawi nénten. Wénten hal akidik sané kayun karyanin titiang tur jakti jaga karyanin titiang: makarya manusa manados bébas. Titiang kayun ngebébasang manusa saking guungné sami, ajerihné sami; nénten makarya agama, sekaa, rumus miwah filosofi anyar.[2]

Pustaka[uah | uah wit]

  1. "Jiddu Krishnamurti". Encyclopaedia Britannica.
  2. "Truth is a pathless land". jkrishnamurti.org.