Jatakarma

Saking Wikipédia


Jatakarma inggih punika tradisi sané kalaksanayang ri tatkala wénten rare sané wawu embas. Upakara puniki kadadosang cihna antuk kesenengan reramané krana madué anak cerik. Upakara puniki taler kaprecaya antuk ngicénin kerahayuan ka anak cerik ngantos kelih. Ring upakara puniki kasayagayang tumpeng tur dagingnyané. Wénten taler canang sané matetujon antuk silih tunggil sarana upakara. Selanturnyané pemimpin upakara nunas ica mangda raré punika rahayu. Ari-ari raré punika kabersihang tur kamasukang ka kendi tur katutup. Kendi punika kawungkus nganggén kain putih tur kaicénin bunga kendi sané kasuratin antuk aksara Hindu. Sesampunné makasami kendiné katanem ring natah umahé, yéning lanang kagenahang ring tengen pintu umahnyané, yéning istri kagenahang ring kiwa umahnyané.

Pustaka[uah | uah wit]