Cecangkitan

Saking Wikipédia

Cecangkitan puniki lengkara sané nginter artinipun. Katahipun cecangkitan puniki, kaucapang ri kala magegonjakan. Ring asapunapine wénten taler anggéna melog-melog timpal.[1] Ring asapunapinné anggéna melog-melog anak sané tambet wiadin anggéna nyingidang kaiwangan wiadin kacorahan, ring anaké sané déréng resep ring tetuek lengkara cecangkitan.[2]

Conto[uah | uah wit]

Puniki cecangkitan luiripun:

 1. Tain cicing dengdeng goreng jaen, tegesipun: 1. yéning dengdenge goréng sinah jaen, 2. yéning tain cicinge sinah nenten dados goréng.
 2. Padange tusing dadi arit, tegesipun: 1. Padange sinah nenten sida dados arit, 2. yéning padange abas antuk arit janten dados.
 3. Anake negen tumbak tusing dadi, tegesipun: 1. yéning anake ri kala negen napi-napi raris tumbak, janten nenten dados, 2. Kewanten yéning anak makta tumbak tegena punika dados.
 4. Rumus hitungane makejang sukeh, nanging jalanné makejang tawang, tegesipun: 1. yéning rumus hitungané wiakti sulit (tan kauningin), kewanten jalanné (rurunge) sami kauningin, yéning jalan hitungané nenten kauningin.
 5. Kapal melabuh madelod, ngenah badajanne, tegesipun: 1. yéning cingakin kapale saking kalér, sinah sisin kapale balerné sané kanten.
 6. Ia gelem antudne tusing dadai jalananga, tegesipun: 1. yéning entude sinah nenten dados jalanang, sané kajalanang batis, boya ja entud.
 7. Tiang suba lepas uli sekolah, tegesipun: 1. Ipun nglepasin sekolah artiné nenten masekolah.
 8. Kompek matali gandek, tegesipun: 1. yéning kompeke sané matali nika mawasta gandek.
 9. Beh, kakolongane tusing dadi gelekang, tegesipun: 1. Kakolongané sinah nenten dados gelekang, kewanten yéning ajeng-ajengan janten dados gelekang.
 10. Awak suba bajang enu masih manyonyo, tegesipun: 1. Makasami anake madué nyonyo, boya ja nyeseo nyonyo sakadi anak rare.

Pustaka[uah | uah wit]

 1. "Kumpulan Basita Paribasa (Peribahasa Bahasa Bali)". pendidikanbahasabali.blogspot.com (ring Indonesia). Kaaksés 2020-04-05.
 2. Gautama, Wayan Budha (2007). Kasusastraan Bali Cakepan Panuntun Mlajahin Kasusastraan Bali. Gianyar: Paramita Surabaya. p. 44. ISBN 9789797223540.