Banyu pinaruh

Saking Wikipédia


Panglukatan Pancoran Solas ring Pura Tirta Taman Mumbul, Sangeh
Malukat ring Pura Tirta Empul

Rahina Banyupinaruh inggih punika rahina apisan wusan Rahina Saraswati. Banyupinaruh kalaksanayang nemonin rahina Redité Paing Wuku Sinta. Kruna Banyupinaruh mawit saking Banyu miwah Pinaruh. Banyu artosnyané toya pinaka cihna kahuripan. Pinaruh mawit saking pinih weruh artosnyané kaweruhan sané pinih utama.

Ring rahina punika krama Hindu jagat Bali nunas unteng toya kaweruhan. Banyupinaruh taler manados rahina pangawit wuku ring Bali. Wusan ngaturang sembah ring Rahina Saraswati, ring Banyupinaruh makasami krama Baliné malukat. Malukat ketahnyané kalaksayanayang sadurung suryané endag ri kala semengan nanging prasida taler ring galah tengai ngantos peteng. Malukat sané pinih becik kapuputang antuk Ida Peranda utawi pemangku. Akéh taler jadma Bali sané malukat soang-soang utawi sareng kaluwarga. Genah malukat wénten ring klebutan, campuhan, pasih, griya utawi mrajan. Banten panglukatan sané prasida kaanggén inggih punika canang sari utawi pejati satmaka atur piuning nunas toya suci. Rahina Banyupinaruh pinaka simbol nunas toya kaweruhan taler ngicalang mala utawi awidya saking manah jadmané.

Pustaka[uah | uah wit]