Atlas

Saking Wikipédia
Togog Romawi Atlas

Di mitologi Yunani, Atlas ento silih tunggal Titan, pianakné Titan Iapétos muah Okéanis Klyméné, ané kasudi ngangkat jagaté pinaka siksa sekayang-kayangné. Atlas ento nyamané Prométhéus, Épiméthéus muah Ménoitios. Manut pangawi kuna Hésiodos, Atlas majujuk di tepi kauh jagaté. Lantas adan Atlas ngawit mapaiketan ajak Gunung Atlas di Afrika kaja-kauh. Dugas Titanomakhia, Atlas dadi pamucuk para Titan muah Titan ané paling kuat tur dueg; sakéwala, sasuba meneng, Zéus nyudi Atlas ngangkat jagaté sekayang-kayangné. Kruna Atlantik kaambil uli kruna Atlas.