Manjus

Saking Wikipédia
Manjus di tukad

Manjus inggih punika geginan anaké sané pastika kalaksanayang sadina-dina ring kamar mandi. Ring Bali wénten sané ngadanin mandus, kayeh utawi masiram. Ketahnyané anaké manjus tatkala semengan miwah sanja. Nanging yéning marasa panes tur liu pesu peluh, anake demen manjus apang segeran. Manjus mawiguna pisan anggén ngicalang sakancan daki sané wénten ring kulit manusané. Sarana anggén manjus wantah yéh, cédok, sabun, odol, sikat, miwah anduk. Yéh sané kaangén wénten sané mawit saking PDAM taler saking sémér. Sané dumunan, anaké manjus utawi telabah ring tukadé sambilanga ngurut kulitné aji batu bulitan apang pesu dakiné. Mangkin sampun kasayagayang lulur anggén ngurut kulit apang kedas.

Suratan[uah | uah wit]