Babad Dalem

Saking Wikipédia

Babad Dalem ento babad uli Bali ané ada vérsinné liu. Vérsi ané kapertama katulis dugas abad ka-18. Panulisné koné Brahmana di puri Klungkung, ané paling gengsi di pantarané 9 singgasana pra-kolonial di Bali.[1]

Babad ento kagaénin aji mitos abesik, satua ajak babad ané sekenan. Manut di Babad Dalem krajan Bali mawit uli Krajan Hindu-Buddha Majapahit, di pulo Jawa (1293 - 1527 M). Prajurit Gajah Mada nyajah Bali (di taun 1343 manut Negarakretagama)[2], lantas madeg ménak Jawa madan Sri Aji Kresna Kepakisan, cucu uli anak Brahmana, pinaka raja Bali di betén Raja Majapahit, apang nitah uli Samprangan, di Gianyar. Lantas, di générasi sasubané, puriné makisid ka Gélgél ané salawasné dadi krajan ané sakti. Runtuhné Majapahit ngaé Gélgél dadi krajan ané nutugang budaya Jawa klasik. Babad milu kadadénan di Krajan Gélgél nganti runtuhné di taun 1686 M.[3]

Tutugan Babad Dalem ento madan Babad Ksatria tur nyaritayang babad Krajan Klungkung, ané ngwarisin Krajan Gélgél. Babad Ksatria katulis suud abad ka-19 lantas ada vérsi suud énto ané nyaritaang runtuhné Klungkung di taun 1908.[4]

Ajiné Babad Dalem pinaka sumber budaya tur pamineh Bali unduk krajan énto gedé tur kaakuin olih para sarjana. Nanging ajinné pinaka sumber kaweruhan babad Bali ento dadi kontrovérsi. Vérsi-vérsi ané kapertama tusing nganggo tanggal-tanggal tur babadé lebih kagaé sulur padaang tekén tanggal kadiang ané beneh. Lamun bandingang tekén matéri babad Belanda wiadin Jawa suba dadi terang yan kadiang anggo katinggalang wiadin kaubah di Babad Dalem.[5]

Pustaka[uah | uah wit]

  1. Margaret J. Wiener, Visible and Invisible Realms; Power, Magic, and Colonial Conquest in Bali. Chicago & London: The University of Chicago Press, hal. 97-102
  2. Mpu Prapañca, Désawarnana (Nagarakrtagama), Leiden: KITLV Press, hal. 59
  3. I Wayan Warna et al. (tr.), Babad Dalem; Teks dan Terjemahan. Denpasar: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daérah Tingkat I Bali
  4. Helen Creese, 'Sri Surawirya, Dewa Agung of Klungkung (c. 1722-1736); The historical context for dating the kakawin Parthayana', Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde147 1991, hal. 402-19
  5. Helen Creese, 'Balinese babad as historical sources; A reinterpretation of the fall of Gelgel', Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 147 1991, pp. 236-60; Hans Hägerdal, 'Bali in the Sixteenth and Seventeenth Centuries; Suggestions for a Chronology of the Gelgel Period', Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 151 1995, hal. 101-24